2022.07.03 – Piknik Lotniczy w Strzelcach Małych

    5