R e k l a m a

Małopolska. Protestowali „antymaseczkowcy”, policja nakładała mandaty

W związku z wprowadzeniem w całym kraju żółtej strefy (z wyjątkiem miejsc, gdzie obowiązuje strefa czerwona) małopolscy policjanci sprawdzali, czy respektowane są aktualne obostrzenia...