R e k l a m a

Cyfryzacja. Powiat Bocheński w pilotażowym programie e-budownictwo

Starosta bocheński Adam Korta podpisał porozumienie z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dotyczące wprowadzenia w powiecie bocheńskim pilotażowego programu cyfryzacji procedur prawa budowlanego. W praktyce...