R e k l a m a

Bochnia. III Kongres Medyczny Fundacji Jesteśmy Pod Ścianą – ZDJĘCIA

III Kongres Medyczny Fundacji Jesteśmy Pod Ścianą odbywa się pod hasłem „Łączymy światy i ludzi”. Wydarzenie zorganizowane zostało w Amfiteatrze Parku Rodzinnego Uzbornia w...