R e k l a m a

Łapanów. Uczczono pamięć Ks. Ziółkowskiego – Kapelana Katyńskiego – ZDJĘCIA

W gminie Łapanów upamiętniono ks. Jana Leona Ziółkowskiego. Przy moście jego imienia w Wieruszycach stanął pamiątkowy obelisk z tablicą pamiątkową wykonaną przez Wiktora Tyszkiewicza...