R e k l a m a

Rzezawa ma nowego wójta i przewodniczącego rady gminy

7 maja w sali narad w budynku OSP w Rzezawie odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Rzezawa kadencji 2024-2029. W jej trakcie wręczono zaświadczenia o wyborze radnym i nowemu wójtowi...