R e k l a m a

Brzesko. Adrian Zaleśny przewodniczącym Rady Miejskiej

Radni z Brzeska wybrali na wczorajszym, inauguracyjnym posiedzeniu, skład prezydium rady miejskiej. W całości składa się ono z osób, które w wyborach startowały z...

Czy przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku straci mandat?

Maria Kądziołka, przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku, może stracić mandat. Radni powołali komisję, która zbada, czy podczas ostatnich wyborów posiadała prawa wyborcze w gminie....