R e k l a m a

Dekomunizacja: Trwa walka o przywrócenie ulicy Benesza

W grudniu zeszłego roku Rada Miasta Bochnia zobowiązała burmistrza do wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na zarządzenia zastępcze wojewody małopolskiego w...