R e k l a m a

Wybierani przez mieszkańców „sędziowie pokoju” w każdym powiecie?

Ministerstwo sprawiedliwości chciałoby, aby większość spraw mniejszej i średniej wagi mogli rozstrzygać cieszący się zaufaniem społecznym sędziowie niezawodowi – sędziowie pokoju, wybierani w powszechnym...