R e k l a m a

Rusza II edycja konkursu Pracodawca Roku Powiatu Bocheńskiego

-

Do 29 lutego br. przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu „Pracodawca Roku 2023 Powiatu Bocheńskiego”. To konkurs skierowany do przedsiębiorców z powiatu bocheńskiego, którzy wyróżniają się polityką personalną otwartą na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, tworzeniem nowych miejsc pracy, upowszechnianiem dobrych praktyk oraz mających wkład w rozwój Bocheńszczyzny. Zgłoszenia można przesyłać do 29 lutego br.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu i przesłać:

  • e-mailem (skan dokumentów) na adres: [email protected],
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 3, 32-700 Bochnia,
  • ePUAP – Adres Skrytki: /12010/SkrytkaESP,
  • przez system praca.gov.pl
  • lub dostarczyć na dziennik podawczy Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni (pokój 13, I piętro).

Konkurs wyróżni bocheńskich pracodawców, którzy:

  • wykazują się prowadzeniem polityki otwartej na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • dbają o rozwój osobisty i zawodowy swoich pracowników,
  • tworzą nowe miejsca pracy,
  • w polityce kadrowej praktykują tolerancję i brak dyskryminacji m.in. ze względu na wiek, niepełnosprawność czy narodowość.

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo/mała firma oraz średnia/duża firma.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i statuetki oraz możliwość posługiwania się w celach promocyjnych tytułem „Pracodawca Roku 2023 Powiatu Bocheńskiego”.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas II Forum Przedsiębiorczości Powiatu Bocheńskiego.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć w Regulaminie konkursu (dostępny na stronie www.powiat.bochnia.pl) jak również pod nr tel. 14 614 97 10, 14 614 97 20, 14 614 97 27, 14 614 97 29.

Tytuł „Pracodawca Roku 2022 Powiatu Bocheńskiego” w kategorii mikroprzedsiębiorstwo/mała firma otrzymał Sławomir Trzósło, właściciel firmy Profit Media, a w kategorii średnia/duża firma – ARCOM z Rzezawy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia