R e k l a m a

Janusz Mytkowicz został Honorowym Obywatelem Brzeska

-

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej miała miejsce uroczystość nadania Januszowi Mytkowiczowi tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”.

Janusz Mytkowicz to rodowity brzeszczanin. W tym mieście ukończył Liceum Ogólnokształcące, a dyplom artysty odebrał jako absolwent Accademia di Belle Arti di Roma (włoski odpowiednik polskiej Akademii Sztuk Pięknych. We Włoszech przebywał przez wiele lat. Po powrocie do kraju swoje prace prezentował na licznych wystawach, na których wyeksponował ponad 500 obrazów. Jest częstym gościem i głównym bohaterem kulturalnych wydarzeń organizowanych między innymi w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym i brzeskim oddziale Biblioteki Pedagogicznej.

O brzeskim artyście zrobiło się głośno w 2020 roku dzięki założonej przez niego Leśnej Galerii w Okocimiu. Ta dosłownie plenerowa ekspozycja została określona jako fenomenalne zjawisko kulturowe, niespotykane wcześniej w naszej strefie geograficznej. Wystawa składa się z kilkudziesięciu prac, sukcesywnie wymienianych przez samego autora, którego czasem można osobiście spotkać, odwiedzając to unikatowe miejsce. Leśna Galeria okazała się być promocją nie tylko artystycznych dokonań Janusza Mytkowicza, ale przed wszystkim żywą reklamą gminy Brzesko. Znamienne jest, że artysta wymyślił i zorganizował tę wystawę właściwie po cichu, bez wsparcia jakichkolwiek instytucji czy ludzi z zewnątrz. Z takiej postawy znany jest szerokiemu gronu odbiorców, do których najlepiej w jego imieniu przemawiają same obrazy. Prawdą jest jednak, że niejednokrotnie okazał się być wytrawnym mówcą porywających słuchaczy niezmierzoną wiedzą o sztuce i historii.

Artysta swoich prac nie sprzedaje. Prezentuje w głównej mierze dla mieszkańców miasta i gminy. – Ta piękna pasja brzeszczanina jest ewenementem na niespotykaną skalę – napisał Tomasz Latocha burmistrz Brzeska w uzasadnieniu do wniosku o nadanie tego zaszczytnego tytułu. Kapituła po krótkiej naradzie zaakceptowała wniosek jednomyślnie.

Honorowy Obywatel Miasta Brzeska to tytuł przyznawany osobom szczególnie nań zasługującym, dlatego nadawany jest bardzo rzadko. Ostatni raz taka uroczystość miała miejsce w 2019 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia