R e k l a m a

Janusz Mytkowicz został Honorowym Obywatelem Brzeska

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej miała miejsce uroczystość nadania Januszowi Mytkowiczowi tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”. Janusz Mytkowicz to rodowity brzeszczanin. W tym mieście...