R e k l a m a

Ireneusz Sobas przedstawił rozszerzony program PiS dla Bochni – WIDEO

-

Na zorganizowanym we wtorek wieczorem briefingu prasowym kandydat Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Bochni Ireneusz Sobas przedstawił rozszerzoną wersję programu wyborczego, o którym mówił już na konwencji tydzień temu.

W briefingu prasowym kandydatowi na burmistrza towarzyszyli startujący do rady miasta (od lewej): Agnieszka Katarzyńska, Rafał Sroka, Bogdan Kosturkiewicz, Jan Balicki oraz Marek Bryg.

Ireneusz Sobas ponownie zaznaczył, że program wyborczy „napisali sami mieszkańcy Bochni, z którymi przeprowadziliśmy wiele rozmów na tematy miejskie”. – Pytaliśmy, co im się w Bochni podoba, a co przeciwnie – irytuje i drażni. Spisaliśmy te opinie w formie kompleksowych rozwiązań, dotyczących najważniejszych sfer funkcjonowania miasta – wyjaśniono w komunikacie prasowym przekazanym mediom po spotkaniu.

W czasie briefingu kandydat nawiązał do pytania, które przed tygodniem zadał mu Bochnianin.pl: „czy to program rewolucyjny, czy ewolucyjny?”.

– Odpowiem za siebie: nie uznaję ruchów rewolucyjnych, ponieważ one przede wszystkim bazują na zniszczeniu tego co zastają, a po drugie rewolucja najczęściej pożera własne dzieci. My uznajemy, że to co dobre po poprzednikach trzeba kontynuować, to co złe, co zaniechano – należy poprawić, należy próbować zrobić inaczej, po swojemu, od nowa. Ale nie, że wszystko nagle odstawiamy na zupełnie boczny tor i mówimy: odcinamy grubą kreską to co było i zaczynamy budowę od nowa. Nie ma takiej możliwości – istnieje ciągłość władzy – wyjaśnił Ireneusz Sobas, po czym dodał: – To co pan burmistrz Kolawiński przez ostatnie 13 lat zrobił, to zrobił, nie jest to pora na jego ocenę. Natomiast my idziemy z własnym programem, który w jakiś sposób będzie pokazywał nasz alternatywny sposób myślenia w stosunku do tego, co się działo przez ostatnie trzy kadencje.

Ireneusz Sobas po raz kolejny zwracał uwagę, że oczekiwania mieszkańców wobec samorządu – wraz ze wzrostem ich zamożności i samoświadomości – zmieniły się: – Ludzie potrzebują od władz lokalnych przede wszystkim poczucia komfortu i szeroko rozumianego bezpieczeństwa, chcą w tym mieście czuć się dobrze. Oczekują od władz, żeby zabezpieczano nie minimum potrzeb, ale żeby te potrzeby były na miarę ich aspiracji.

Kandydat zapowiedział kolejne briefingi prasowe, w każdym z czterech bocheńskich okręgów wyborczych, by przedstawiać dedykowane im propozycje programowe oraz startujących w nich kandydatów PiS na radnych.

Program Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość dla Bochni

Infrastruktura i gospodarka komunalna

– budowa nowych parkingów (ul. Floris, ul. Kącik, plac przy ZUS) w celu wyeliminowania podstawowej bolączki bochnian – braku miejsc parkingowych
– dokończenie już rozpoczętych oraz wykonanie nowych inwestycji drogowych, kanalizacyjnych, melioracyjnych i oświetleniowych,
– ograniczanie niskiej emisji z wykorzystaniem środków z funduszy zewnętrznych.
– likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
– dalsza termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, z powszechnym wykorzystaniem OZE,
– podniesienie estetyki miasta (więcej zieleni, ściślejsze przestrzeganie uchwały krajobrazowej, przeciwdziałanie zjawisku „betonozy”)
– rozwiązanie problemów z dostępem do szerokopasmowego internetu (szczególnie
w centrum miasta)

Komunikacja
– powstanie nowych linii autobusowych, dochodzących do nieobjętych dotąd komunikacją zbiorową fragmentów miasta i zwiększenie częstotliwości kursów w godzinach szczytu,
– ostateczne wyprowadzenie drogi wojewódzkiej z centrum miasta poprzez budowę dwustronnych łączników autostradowych
–  wykonanie (wspólnie z Powiatem) zjazdu z obwodnicy do ul. Brzeźnickiej.

Edukacja

– budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego na terenie Os. Proszowskie,
– sprawna budowa budynku wielofunkcyjnego (przedszkole, gabinety lekarskie, świetlica) na Os. Niepodległości
– budowa nowego przedszkola na Os. św. Jana,
– budowa i remonty placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 1, 5 i 7,
– budowa miasteczka ruchu drogowego,
– organizacja otwartych, ogólnodostępnych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

Sport, kultura fizyczna i turystyka

– budowa (wspólnie z Powiatem) hali sportowej z nadziemnym parkingiem na terenie obecnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 3 (Ekonomik),
– powstanie ośrodka rekreacyjno-sportowego w Chodenicach,
– remont bazy sportowej,
– rozwój sieci ścieżek rowerowych dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
– wsparcie drużyn sportowych, promujących Bochnię swoimi wynikami, wsparcie szkółek piłkarskich, sekcji pływackich, sportów walki itp.
– rozwój pozaszkolnych form aktywności ruchowej (SKS-y),

Kultura
– ożywienie działalności kulturalnej w mieście, zwłaszcza w jego centrum,
– przywrócenie w mieście przeglądu orkiestr górniczych,
– modernizacja świetlic osiedlowych w Kolanowie i Dołuszycach oraz ich aktywizacja.

Zdrowie, sprawy społeczne
– wprowadzenie Karty Mieszkańca, uprawniającej do zniżek (np. komunikacyjnych, parkingowych, z korzystania z miejskich zasobów sportu i kultury)
– powstanie gabinetów lekarskich w nowym obiekcie na Os. Niepodległości,
– zwiększenie środków na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niedołężnych.

Polityka senioralna
– uruchomienie klubów seniora w Śródmieściu, Smykowie, Os. Proszowskim i Os. Niepodległości,
– obniżenie progu wiekowego, uprawniającego do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Rozwój sektora pozarządowego
– zwiększenie puli środków, dostępnych w konkursach dla organizacji pozarządowych
– powstanie w śródmieściu Centrum Organizacji Pozarządowych,
– stworzenie sprzyjającego klimatu dla powstawania organizacji o charakterze proobronnym.

Sprawna i przyjazna administracja
– przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, dotychczas nimi nie objętych,
– konsultowanie z sektorem biznesu rozwiązań legislacyjnych, mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie i rozwój,

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc