R e k l a m a

Mieszkańcy: Temat „Pirolizy” w Gminie Rzezawa wcale się nie skończył

-

– Temat “Pirolizy” w Gminie Rzezawa wcale się nie skończył! Wycofanie się Inwestora z planów budowy i w konsekwencji umorzenie postępowania dla planowanej inwestycji w Rzezawie nie rozwiązuje problemu podobnych inwestycji w przyszłości – uważają mieszkańcy skupieni wokół inicjatywy “NIE dla budowy zakładu pirolizy w Gminie Rzezawa”. Wczoraj rozesłali do lokalnych mediów swoje obszerne stanowisko w tej sprawie.

Autorzy listu zwracają uwagę, że „dopiero zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w całym obszarze produkcyjno usługowym zapewni, iż niebezpieczne dla zdrowia i środowiska zakłady tam nie powstaną”.

Ich zdaniem sprawy nie załatwia podjęta przez radę gminy w miniony piątek uchwała w sprawie punktowej zmiany MPZP Gminy Rzezawa. – Uchwała ta jest początkiem prac nad zmianą planu, na chwilę obecną Gmina nawet nie sprecyzowała, na czym zmiana planu miałaby polegać, a faktyczna zmiana wykluczająca powstanie zakładu pirolizy to kwestia minimum roku – argumentują.

W swoim stanowisku sygnatariusze przypominają, że od 10 miesięcy prowadzą aktywność, której celem jest zablokowanie tego typu inwestycji na terenie gminy. I podkreślają, że to iż inwestor wycofał się z realizacji przedsięwzięcia, „wynika przede wszystkim z oporu mieszkańców, którzy poprzez kierowane pisma do RDOŚ, zmusili inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko”. – Jakość merytoryczna uwag mieszkańców była na tyle znacząca, że na ich podstawie RDOŚ przesłała swoje zastrzeżenia do inwestora – przypominają.

Autorzy kierują też pretensje w stronę wójta Mariusza Paleja, któremu wypominają, że w lipcu zeszłego roku na sesji rady gminy deklarował zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. – We wrześniu 2023 roku, na zebraniu wiejskim w Rzezawie, wójt Mariusz Palej potwierdził rozpoczęcie prac nad zmianą planu, wyłonienie wykonawcy oraz określił termin zmiany MPZP na listopad 2024 roku – relacjonują, dodając, że „byli przekonani, iż ich działania mające na celu opóźnienie wydania uzgodnienia przez RDOŚ pozwolą zyskać czas niezbędny na zmianę MPZP”.

– Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy informacje z gminy, iż pomimo wcześniejszych deklaracji wójta Mariusza Paleja, nie toczą się żadne prace związane ze zmianą MPZP. Gmina potwierdziła nam te informacje na piśmie, w styczniu 2024 roku informując, że nadal trwają analizy finansowe takiej zmiany oraz podkreślała konieczność zmiany MPZP na 300 ha terenów inwestycyjnych, co związane jest z ryzykiem ogromnych odszkodowań. Mając poczucie, iż zostaliśmy oszukani, a przedstawione nam obietnice nie zostały spełnione, poinformowaliśmy o sprawie media – w tym telewizję Polsat – wyjaśniają. O spotkaniu mieszkańców z dziennikarzami informowaliśmy TUTAJ.

– Na sesji w lutym 2024 roku podtrzymana została deklaracja, iż ewentualna decyzja o przystąpieniu do zmiany MPZP zostanie podjęta po zakończeniu analizy finansowej, którą wykonawca ma dostarczyć do końca kwietnia 2024 roku – przypominają mieszkańcy i zwracają uwagę: – Wykonanie analizy finansowej MPZP gmina zleciła dopiero w lutym 2024 roku tj. rok po pojawieniu się wniosku Inwestora o wydanie decyzji środowiskowej, kilka dni po przyjeździe telewizji Polsat i proteście mieszkańców pod budynkiem gminy…

W kolejnych tygodniach, kiedy mieszkańcy sformułowali kolejne pismo z zastrzeżeniami do RDOŚ wskazując na liczne mankamenty raportu oddziaływania na środowisko sporządzonego przez inwestora (a w konsekwencji ten został wezwany do poprawy raportu w terminie 9 miesięcy), firma ostatecznie wycofała się z planowanej inwestycji.

W swoim stanowisku mieszkańcy podsumowują:

„Nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego Rada Gminy Rzezawa podjęła decyzję o przystąpieniu do punktowej zmiany MPZP wyłącznie w zakresie działek, na których inwestor planował budowę zakładu pirolizy. Skoro Inwestor nie planuje już takiej inwestycji, to finansowanie tylko takiej zmiany nie wydaje się racjonalne. Dlaczego zmiana nie dotyczy obszaru 300 ha terenów inwestycyjnych, skoro tylko taka zmiana była przedmiotem rzekomych analiz w gminie przez ostatnie 9 miesięcy i takiej zmiany skutki finansowe mają być znane w kwietniu w wyniku zleconej analizy? W wyniku braku konsekwencji i niewsłuchiwaniu się w głos mieszkańców gmina wyda 7380 zł na analizę finansową zmiany MPZP, której nie zamierza przeprowadzać oraz kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych na prace związane z V punktową zmianą MPZP na działkach, na których inwestor nie planuje rzekomo już inwestycji w postaci zakładu pirolizy.

Dlatego też uważamy, iż działania takie nie prowadzą do rozwiązania problemu i nasza aktywność w tej sprawie będzie kontynuowana. Tym bardziej, że przytoczone powyżej chaotyczne działania władz gminnych nie skupiają się na kompleksowym rozwiązaniu problemu a na uspokojeniu emocji społecznych przed zbliżającymi się wyborami.  Apelujemy, aby wójt, prowadząc swoją kampanię wyborczą, nie przypisywał sobie działań, których nie jest autorem. Jego działania sprowadzały się jedynie do przedstawienia do publicznej wiadomości obwieszczeń, które z racji prowadzonego postępowania był zobowiązany realizować.

Mieszkańcy Gminy Rzezawa z inicjatywy NIE dla budowy zakładu pirolizy w Gminie Rzezawa

[nazwiska do wiadomości redakcji]

Zobacz też:
Rzezawa. Protest mieszkańców przed budynkiem Urzędu Gminy – WIDEO
Polsat wyemitował „Interwencję” z Rzezawy. „Opór społeczny jest spory”
W Rzezawie wciąż niepokój ws. planowanej budowy zakładu produkcji olejów. Wójt wydał oświadczenie
Protesty poskutkowały. Zakład „pirolizy” nie powstanie w gminie Rzezawa

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia