R e k l a m a

Komornik zajmie 1,4 mln zł z konta Gminy Rzezawa?

-

Kandydujący na wójta Rzezawy Artur Słonina opublikował wczoraj w mediach społecznościowych skany dokumentów, z których wynika, że komornik sądowy wszczął postępowanie zabezpieczające wobec Gminy Rzezawa. Chodzi o niebagatelną sumę 1,4 mln zł, z czego ponad 300 tys. zł to zaległe odsetki, a 84 tys. zł to koszty sądowe.

Postanowienie komornika datowane jest na zeszły tydzień, 29 marca 2024, i jest konsekwencją wyroku sądowego, który zapadł na początku lutego.

Sprawa dotyczyła inwestycji z 2019 roku: przebudowy części budynku szkoły podstawowej w Dąbrówce. Gminę pozwał wykonawca, który wygrał przetarg, ale – jak wynika z ustaleń sądu – tydzień po podpisaniu umowy zorientował się, że przekazana mu dokumentacja projektowa jest wadliwa („niekompletna, pełna sprzeczności”), okazało się też, że zawiera elementy nieuwzględnione w dokumentacji przetargowej.

Gmina odmówiła naprawy tych wad i po miesiącu kierownik budowy wstrzymał inwestycję. Potem odbyło się kilka spotkań i podjęto próby naprawienia wad dokumentacji, ale jak ustalił sąd, to wszystko szło bardzo wolno. Skończyło się na przerzucaniu pismami – w uproszczeniu: wykonawca (realizujący prace możliwe do wykonania) chciał aneksu do umowy, natomiast gmina żądała od niego płacenia kar umownych za niedotrzymanie terminów.

W końcu w lipcu 2020 firma zeszła z placu budowy uznając, że „dalsze wykonanie umowy jest bezcelowe i stało się niemożliwe do wykonania”. Sąd opisując ustalony stan faktyczny odnotował, że wykonawca „chcąc należycie wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami próbował skłonić inwestora do współdziałania”, ale „nastawienie inwestora miało na celu zrzucenie odpowiedzialności za projekt i za termin realizacji umowy na wykonawcę”.

Firma wystawiła fakturę za już zrealizowane prace oraz notę obciążeniową za konieczność odstąpienia od umowy z winy zamawiającego. Sprawa trafiła do sądu i jak wynika z upublicznionych dokumentów, przedsiębiorca ją wygrał.

W Rzezawie opublikowanie wyroku oraz pisma komornika wzbudziło oczywiście duże emocje, także ze względu na to, że sprawa wypływa tuż przed wyborami.

Zobacz też: Oświadczenie wójta Rzezawy ws. wyroku sądu i postępowania komorniczego

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia