R e k l a m a

Oświadczenie wójta Rzezawy ws. wyroku sądu i postępowania komorniczego

-

– Wyrok jest nieprawomocny, a gmina złoży w przyszłym tygodniu apelację – podkreśla w przesłanym do naszej redakcji oficjalnym stanowisku wójt gminy Rzezawa Mariusz Palej. Samorządowiec odniósł się ten sposób do sprawy opisanej dziś w Bochnianin.pl.

Stanowisko Urzędu Gminy Rzezawa

W związku z udostępnionym w przestrzeni publicznej Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie z powództwa wykonawcy inwestycji (przebudowa szkoły w Dąbrówce) przeciwko naszej Gminie, muszę wyjaśnić że przedmiotowy wyrok jest nieprawomocny co oznacza, że gmina ma otwarty termin do złożenia w tej sprawie apelacji i zostanie to zrobione w przyszłym tygodniu. 

Wykonawca w trakcie budowy przerwał realizację i odstąpił od umowy, z czym Gmina się nie zgadzała. Natomiast z uwagi na ryzyko utraty dofinansowania w kwocie około 1,6 miliona złotych, konieczne było szybkie działanie i wybranie nowego wykonawcy, który faktycznie dokończył te prace w terminie, a dofinansowanie zostało uratowane

Aktualnie Wykonawca dokonał zabezpieczenia zasądzonych środków na rachunku bankowym gminy, natomiast działanie to może być odczytywane jedynie jako próba nacisku na Gminę żeby nie zaskarżyła wyroku i wypłaciła mu już teraz całą kwotę. Jako Wójt Gminy Rzezawa nie mogę poddać się takim próbom nacisku i pomimo trudnego okresu kampanii wyborczej, który przez Wykonawcę został wybrany raczej nieprzypadkowo, nie mogę zgodzić się na dobrowolną zapłatę kwot, które są moim zdaniem nienależne. Wyrok obejmuje zapłatę za roboty budowlane, które nie zostały zgodnie z umową i komisyjnie odebrane oraz rzekomo należne kary umowne. W budżecie gminy mamy zabezpieczone środki na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy, a co do kar umownych oczekujemy że Sąd Apelacyjny je uchyli.

Jednocześnie zapewniam, że finanse Gminy Rzezawa są bezpieczne, zajęcie konta choć chwilowo uciążliwe nie wpływa na żadne zobowiązania budżetu, a w przyszłym tygodniu wraz z apelacją Gmina złoży wniosek do sądu o ograniczenie tego zabezpieczenia, które w mojej ocenie jest nadużywane przez Wykonawcę dla konkretnych celów.

Muszę również wyrazić swoje ubolewanie faktem, że przedmiotowa sprawa jest wykorzystywana w kampanii wyborczej, a osoby, które ubiegają się o mandaty do reprezentacji naszej gminy przysługują się sprawie wykonawcy, który chce pobrać z naszego budżetu kwoty przewyższające wartość umownego wynagrodzenia.

Z poważaniem
Mariusz Palej

Wójt Gminy Rzezawa

Zobacz też: Komornik zajmie 1,4 mln zł z konta Gminy Rzezawa?

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia