R e k l a m a

Rozstrzygnięcia w komisjach Rady Miasta Bochnia. Dlaczego radni BdB wsparli PiS? – KOMENTARZE

-

W czwartek bocheńscy radni ustalili składy komisji stałych Rady Miasta Bochnia. Pewną niespodzianką była postawa radnych z komitetu Bochniacy dla Bochni (Marek Rudnik i Marcin Imiołek), którzy wsparli radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość w kluczowych głosowaniach. W rozmowach z Bochnianin.pl przedstawiciele klubów i komitetów skomentowali czwartkowe rozstrzygnięcia.

Stanowisko radnych komitetu Bochniacy dla Bochni

Marek Rudnik (przedstawiciel komitetu Bochniacy dla Bochni): My, czyli ja i pan Marcin Imiołek, a więc radni z komitetu Bochniacy dla Bochni, oceniamy sytuację na bieżąco i obiektywnie. Podkreślam, że nie weszliśmy do koalicji rządzącej. Powtarzałem to wielokrotnie i nic nie wskazuje, aby miało się to zmienić. Nie jesteśmy też w twardej opozycji jak PiS.

Na pierwszej sesji Rady Miasta Bochnia radni stosunkiem głosów 11:10 wybrali na Przewodniczącą Rady Miasta panią Katarzynę Korta Wójcik z Koalicji Obywatelskiej co zgadzało się również z naszym poglądem, iż przewodniczącym winna być radna z koalicji pani burmistrz. Dlatego głosowaliśmy tak, aby w komisji rewizyjnej była równowaga sił 3:3, zaś jej przewodniczącym był pan Bogdan Kosturkiewicz z opozycji, który posiada największe w tej komisji doświadczenia w pracy w Radzie i Urzędzie Miasta Bochnia.

Zresztą warto przypomnieć, że kiedyś radny wojewódzki Krzysztof Nowak będąc w opozycji szefował komisji rewizyjnej w sejmiku. Więc takie praktyki się stosuje i uważam, że są one bardzo dobre. Do komisji rewizyjnej wybrano sześć osób, obie strony reprezentowane są po równo. Każda władza musi być kontrolowana. Dlatego zdecydowaliśmy, że komisja rewizyjna powinna mieć równe siły z obu stron, aby transparentnie kontrolować władzę.

Zapewniam, że działamy i będziemy działać oraz będziemy głosować według własnej oceny sytuacji, czego najlepszym przykładem z tej sesji jest ustalenie wysokości uposażenia pani burmistrz. W tym wypadku zagłosowaliśmy zgodnie tak jak koalicja sprawująca władzę, a nie tak jak radni opozycyjni z ugrupowania PiS. Zapewniam, że będziemy działać na rzecz miasta i jego mieszkańców, dbając o równe uprawnienia obu stron. Chcemy, aby Bochnia się rozwijała. Jednocześnie nie opowiadamy się kategorycznie po żadnej stronie.

Stanowisko klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość

Marek Bryg (przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość): W 21-osobowej Radzie Miasta Bochnia zasiada 9 radnych, wybranych z list KW Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi blisko połowę składu Rady, trudno zatem oczekiwać, że najliczniejszy klub radnych zostałby całkowicie pozbawiony prawa do decydowania o kierunkach pracy Rady, więc pośrednio o kierunkach rozwoju miasta.

Obsadzenie przez radnych z naszego klubu funkcji przewodniczących 4 komisji stałych Rady jest wyrazem pluralizmu oraz podtrzymaniem dobrych praktyk. Należy zaznaczyć, że jako jedyni w naszym gronie mamy przedstawicieli o gigantycznym wręcz samorządowym doświadczeniu – kilku z nich nieprzerwanie pełni tę funkcję od 1998 roku, czyli już siódmą kadencję! – nie ma zatem bardziej namacalnego dowodu na zaufanie okazywane im ze strony wyborców.

Rozumiem poniekąd rozżalenie tych, którzy chcieliby, mając po kilku radnych, przejąć pełnię władzy dla siebie. Nie od dziś tzw. „uśmiechnięta Polska” pokazuje swe zamordystyczne oblicze, ledwo skrywane pod maską piewców demokracji. Gdy wszystko idzie po ich myśli, łaskawie tolerują myślących inaczej, gdy zaliczają niepowodzenie – na wierzch wychodzi ich prawdziwa, nienawistna twarz. No cóż, muszą oswoić się z faktem, że demokracja (ta prawdziwa) ma swoje niezbywalne prawa.

Stanowisko klubu radnych Reaktor B7

Wojciech Woźniczka (przewodniczący klubu radnych Reaktor B7):Czwartkowe obrady Rady Miasta, w szczególności postawa radnych BdB, którzy poparli postulaty PiS, dobitnie pokazały, że poparcie dla poszczególnych pomysłów wymagać będzie każdorazowo wypracowania większości wśród radnych.

Jeśli chodzi o klub Reaktor B7 to chciałbym podkreślić, że nie schodzimy z wcześniej obranej drogi, którą komunikowaliśmy w trakcie kampanii wyborczej – liczymy na dobrą pracę i współpracę w ramach rady miasta oraz komisji rady miasta. Mieszkańców interesuje możliwie szybka realizacja dobrych postulatów programowych, nie zaś personalne awantury o stanowiska.

Dlatego też, już na ostatniej sesji poinformowaliśmy o rozpoczęciu prac nad transmisjami komisji, które polepszą jakość informacji dla społeczności lokalnej. Jest to powrót do pomysłu zgłoszonego w 2019 r. przez Reaktor B7 w formie obywatelskiej inicjatywny uchwałodawczej, który został odrzucony głosami m.in. BdB oraz PiS. Liczymy, że tym razem przekonamy radnych do tego pomysłu.

Stanowisko klubu radnych Koalicja Obywatelska

Jolanta Michałowska (przewodnicząca klubu radnych Koalicja Obywatelska): Jako Koalicja Obywatelska podpisaliśmy porozumienie koalicyjne z Reaktorem B7 oraz z komitetem pana Filipa Pacha i głosujemy wspólnie. Proponowaliśmy dołączenie do tej koalicji panu Markowi Rudnikowi i panu Marcinowi Imiołkowi. Na początku Marek Rudnik zgodził się, gdy chciał zostać wiceprzewodniczącym rady. Został wiceprzewodniczącym rady, a teraz już nie nie chce z nami być i głosował z PiS-em. W związku z tym niektóre nasze propozycje przepadły. Musieliśmy oddać przewodnictwo w czterech komisjach, ale mimo tego będziemy pracować dalej.

Myślę, że opozycja wkrótce przekona się, że możemy wspólnie działać dla dobra miasta. Choć jeśli pan Marek Rudnik będzie głosował z PiS-em to okaże się, że to my jesteśmy w opozycji, mimo iż mamy panią burmistrz… Miejmy nadzieję, że tam gdzie będą mądre propozycje dla miasta to jednak będą głosować z nami pomimo różnic i uda nam się współpracować, żeby pokazać, że dla tego miasta da się coś zrobić. Żeby to nie było pięć straconych lat, ale żeby za pięć lat można stanąć przed wyborcami i powiedzieć: „Proszę państwa, może nie zrobiliśmy wszystkiego, co obiecaliśmy w kampanii, bo to jest niemożliwe, ale zrealizowaliśmy część obietnic, a inne projekty rozpoczęliśmy. Jeśli kolejne pięć lat pójdą w tym samym kierunku, to będą one ukończone. Staraliśmy się i zrealizowaliśmy to, co najważniejsze dla społeczeństwa obywatelskiego”.

Czytaj również:

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia