R e k l a m a

Niespodzianka w Radzie Miasta Bochnia. PiS ma połowę przewodniczących komisji

-

Bocheńscy radni spotkali się w czwartek na II sesji kadencji 2024-2029. Jednym z kluczowych punktów obrad był wybór składów komisji stałych oraz ich przewodniczących. Wyniki głosowań pokazały, że radni z KO, Reaktora B7 i BWS nie zbudowali wokół siebie stabilnej większości…

Czym zajmują się komisje stałe? Do zadań i uprawnień komisji stałych należy m.in. opiniowanie projektów uchwał, opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców, kontrola wykonania uchwał, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

Wszystkie głosowania były jawne. Dlatego można było przekonać się jak silna jest koalicja zbudowana z radnych, którzy otrzymali mandat startując z komitetu Koalicji Obywatelskiej (4 osoby), Reaktora B7 (4 osoby) i Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej (2 osoby), a w zasadzie: czy mogą liczyć na wsparcie radnych z Bochniaków dla Bochni (Marek Rudnik i Marcin Imiołek)?

Kluczowym głosowaniem pokazującym układ sił było ustalenie składu Komisji Rewizyjnej. To szczególna komisja, która zajmuje się m.in. opiniowaniem wykonania budżetu miasta, występowaniem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, a także wykonuje szereg zadań w zakresie kontroli zleconych przez radę. W skład tej komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów (podczas sesji przewodnicząca Katarzyna Korta-Wójcik poinformowała, że na razie w Radzie Miasta Bochnia zawiązały się trzy kluby radnych: PiS, KO i Reaktor B7).

Podczas sesji zgłoszono 8 kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Jolanta Michałowska (KO), Wojciech Woźniczka (B7), Luiza Sawicka-Hofstede (B7), Filip Pach (BWS), Bogdan Kosturkiewicz (PiS), Grzegorz Pałkowski (PiS), Marek Bryg (PiS), Andrzej Dygutowicz (PiS).

Po głosowaniach w składzie Komisji Rewizyjnej zostali: Jolanta Michałowska (KO), Wojciech Woźniczka (B7), Filip Pach (BWS), Bogdan Kosturkiewicz (PiS), Grzegorz Pałkowski (PiS), Marek Bryg (PiS), co oznacza, że radni PiS stanowią połowę składu tej komisji.

W Komisji Rewizyjnej nie znalazła się Luiza Sawicka-Hofstede (B7) oraz Andrzej Dygutowicz (PiS), którzy uzyskali po 10 głosów za i 11 przeciw. Przeciwko kandydaturze Luizy Sawickiej-Hofstede zagłosowali wszyscy radni PiS oraz radni BdB (Marek Rudnik i Marcin Imiołek).

Natomiast przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Bogdan Kosturkiewicz (PiS), pokonując Jolantę Michałowską (KO). Wyniki głosowania:

 • na Bogdana Kosturkiewicza (PiS) zagłosowało 11 radnych (9 radnych PiS i 2 radnych BdB), przeciwko 9 (4 – B7, 3 – KO, 2 – BWS), 1 osoba się wstrzymała (Jolanta Michałowska z KO);
 • na Jolantę Michałowską (KO) zagłosowało 10 radnych, 11 było przeciwko (9 radnych PiS i 2 radnych BdB).

W sumie radni PiS przewodniczą 4 z 8 komisji, BWS – 2, KO – 1, Reaktora B7 – 1.

Składy komisji stałych Rady Miasta Bochnia

Komisja Rewizyjna:

 • Bogdan Kosturkiewicz (PiS) – przewodniczący
 • Jolanta Michałowska (KO)
 • Wojciech Woźniczka (B7)
 • Filip Pach (BWS)
 • Grzegorz Pałkowski (PiS)
 • Marek Bryg (PiS)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Maciej Buszko (BWS) – przewodniczący
 • Urszula Golińska (KO)
 • Sylwia Pachota-Rura (B7)
 • Jolanta Michałowska (KO)
 • Ireneusz Sobas (PiS)
 • Bogdan Kosturkiewicz (PiS)
 • Andrzej Dygutowicz (PiS)

Komisja Prawa i Spraw Obywatelskich:

 • Ireneusz Sobas (PiS) – przewodniczący
 • Maciej Buszko (BWS)
 • Marek Rudnik (BdB)
 • Andrzej Dygutowicz (PiS)

Komisja Oświaty, Wychowania, Sportu i Turystyki:

 • Barbara Szczygieł (PiS) – przewodnicząca
 • Maciej Gawęda (B7)
 • Luiza Sawicka-Hofstede (B7)
 • Marcin Imiołek (BdB)
 • Rafał Sroka (PiS)

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów:

 • Jan Balicki (PiS) – przewodniczący
 • Roman Mocię (KO)
 • Marek Rudnik (BdB)
 • Sylwia Pachota-Rura (B7)
 • Grzegorz Pałkowski (PiS)

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 • Filip Pach (BWS) – przewodniczący
 • Roman Mocię (KO)
 • Wojciech Woźniczka (B7)
 • Marcin Imiołek (BdB)
 • Marek Bryg (PiS)

Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej:

 • Urszula Golińska (KO) – przewodnicząca
 • Barbara Kucharska (PiS)
 • Barbara Szczygieł (PiS)
 • Rafał Sroka (PiS)

Komisja Kultury:

 • Luiza Sawicka-Hofstede (B7) – przewodnicząca
 • Katarzyna Korta-Wójcik (KO)
 • Maciej Gawęda (B7)
 • Barbara Kucharska (PiS)
 • Jan Balicki (PiS)

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia