R e k l a m a

Małopolska policja podsumowała działania „Bezpieczne Wakacje 2019”

-

W okresie od 19.06.2019 roku do 1.09.2019 małopolscy policjanci prowadzili akcję  „Bezpieczne wakacje”, której celem było zapewnienie w tym czasie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom naszego województwa, jak i turystom podróżującym i wypoczywającym na terenie Małopolski.

Policjanci otoczyli szczególną troską najmłodszych, dbając o ich bezpieczną podróż oraz kontrolując miejsca, w których spędzali wakacje.

Policjanci ruchu drogowego przeprowadzali kontrole prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu. Kontrole autokarów były dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany był każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie. Wszystkie małopolskie komendy miejskie i powiatowe Policji wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów, co pozwoliło w jednym czasie sprawdzić większą ilość autobusów wyjeżdżających na letni wypoczynek.

Od 19.06. do 1.09.2019 roku skontrolowano 1316 autobusów, z czego 1236 w komunikacji krajowej i 80 w komunikacji międzynarodowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę – skontrolowano 574 takie turystyczne autokary.

Kontrole autobusów ujawniły ponad 40 usterek technicznych, Do najistotniejszych należały usterki ogumienia. Podczas prowadzonych działań stwierdzono 3 przypadki kierowania autobusem przez nietrzeźwego kierującego (dot. linii regularnych).

W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji szczególną uwagę zwracali na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczyły wykroczeń popełnianych przez kierujących,   a zwłaszcza: przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania w tym na   na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi czy też prawidłowości przewozu dzieci. Każdorazowo sprawdzany był stan trzeźwości kierującego.

Przez cały okres tegorocznych wakacji, tj. od 19.06 do 1.09.2019 roku małopolscy policjanci skontrolowali ponad 110 tys. pojazdów. Ujawniono  89 tys. wykroczeń. Zatrzymano 1349 praw jazdy  i 5489 dowodów rejestracyjnych w tym 2834 za zły stan techniczny.

Policjanci w okresie wakacyjnym szczególną uwagę zwracali na obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy przez wszystkich podróżnych w pojeździe oraz przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. Kontrole ujawniły 4157 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i 225 przypadków niewłaściwego przewozu dzieci.

Kontynuowano zaostrzoną procedurę kontrolną polegającą na każdorazowym sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie  i wyeliminowanie z ruchu blisko 2 tys. nietrzeźwych kierujących.                       

Działania kontrolne uzupełniane były aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Prowadzono działania edukacyjne na koloniach letnich, festynach, podczas akcji „Lato w mieście”, miejsca wypoczynku – w sumie zrealizowano 1317 takich spotkań.

Podczas wakacji policjanci zadbali również o bezpieczny przebieg imprez, odbywających się na terenie Małopolski. Jednym z większych wydarzeń był  „76 Tour de Pologne UCI World Tour”. Od 3 do 9 sierpnia br. zawodnicy tego wyścigu kolarskiego przejechali przez powiaty: krakowski, wielicki, myślenicki, suski, tatrzański, wadowicki oraz nowotarski.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 19.06.2019 roku do 1.09.2019 roku na małopolskich drogach doszło do 692 wypadków drogowych (spadek w porównaniu do 2018 roku o 31 tj. 4,2 %),  w których zginęły 33 osoby (spadek o 15 tj. 31 %), a 817 zostało rannych (spadek o 56 tj. 6,4 %).

W grupie wiekowej dzieci do lat 14 odnotowano 65 wypadków, w których zginęło 1 dziecko,  a 73 zostało rannych.

W okresie wakacji małopolscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami innych służb, w tym m.in. Kuratorium Oświaty, a także Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną dokonali 1892 sprawdzeń zorganizowanych miejsc wypoczynku dzieci oraz młodzieży. Przeprowadzono także kontrole obozów harcerskich. Przed przyjazdem zorganizowanych grup harcerzy nawiązywali kontakt z komendantami obozów oraz organizatorami w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz sprawdzali miejsca zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Już w trakcie trwania obozów policjanci spotykali się z harcerzami, aby przypomnieć im zasady bezpieczeństwa oraz przybliżyć zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia podczas pieszych wycieczek i pobytu w lesie.

Z uwagi na fakt, że nie każde dziecko wyjeżdża na wakacje,  małopolscy policjanci zapewniali bezpieczeństwo również najmłodszym pozostającym w tym czasie w miejscu zamieszkania.  Funkcjonariusze prewencji przeprowadzili 1393 spotkań edukacyjnych, podczas których omawiane były  podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz zabawy w domu i na podwórku. W czasie wakacji policjanci  przeprowadzili  7040  (na zasadzie wielokrotności) kontroli akwenów, w tym tzw. „dzikich” kąpielisk.

Ponadto, w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim dokonali  sprawdzeń 6804 miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc