R e k l a m a

Radny Grzegorz Pałkowski nie zapisał się do klubu radnych PiS. Dlaczego? – WYWIAD

-

Aktualnie w Radzie Miasta Bochnia funkcjonują trzy kluby radnych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska i Reaktor B7. Do tego pierwszego należy 8 osób, choć z komitetu PiS mandaty uzyskało 9 osób. Do klubu PiS nie zapisał się bowiem radny Grzegorz Pałkowski. Powody swojej decyzji wyjaśnił w rozmowie z Bochnianin.pl.

Mirosław Cisak, Bochnianin.pl: – Dlaczego nie zapisał się pan do klubu radnych PiS?

Grzegorz Pałkowski, radny Rady Miasta Bochnia: – Decydując się na start z list Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, zaznaczyłem, że jeśli zostanę radnym to będę radnym niezależnym. Ponadto sam zaproponowałem ostatnie miejsce na liście, kto zechciał oddać głos na moją osobę, znalazł mnie na karcie wyborczej i tym osobom z całego serca dziękuję. Samorząd lokalny to przede wszystkim działania na rzecz lokalnej społeczności. Trzeba rozmawiać z każdym, niezależnie czy ktoś reprezentuje jakiś klub radnych czy nie, dobro mieszkańców jest najważniejsze. Zarówno w Stowarzyszeniu Bocheńscy Patrioci (w którym jestem prezesem), jak również w Zarządzie Osiedla Niepodległości (w którym jestem przewodniczącym) mamy członków, którzy również startowali w wyborach samorządowych na różnych szczeblach, z różnych komitetów wyborczych. Potrafimy rozmawiać, działać, podejmować decyzje z myślą o mieszkańcach, czy wspólnie ustalonych celach.

Skoro deklaruje pan niezależność to dlaczego zdecydował się pan kandydować do Rady Miasta Bochnia z partyjnego komitetu wyborczego?

– W wyborach samorządowych najniższego szczebla krajowego w komitetach „partyjnych” większość osób jest niezwiązana z daną partią. Przeważnie są to osoby o podobnych poglądach, zbieżnej wizji rozwoju miasta, czy znajomi i tak to było w moim przypadku. Wielu moich wyborców głosowało na moją osobę, nie patrząc na nazwę komitetu.

Czy deklaracja o byciu niezależnym radnym oznacza, że w tej kadencji samorządowej nie zamierza pan być członkiem żadnego z klubów radnych?

– Obecnie nie widzę powodu, dla którego miałbym przystępować do jakiegokolwiek klubu i głosować według ustaleń klubowych, wbrew własnej woli. Nawiązując do wypowiedzi pani radnej Jolanty Michałowskiej udzielonej portalowi Bochnianin.pl, wnioskuję, że tak to zapewne będzie odbywało się w utworzonej koalicji.

Czy ze strony radnych z klubu PiS odczuwał pan presję, aby być członkiem ich klubu? Czy wręcz przeciwnie: pełne zrozumienia dla pana potrzeby bycia niezależnym?

– Pełne zrozumienie.

Łączy pan obecnie funkcję radnego i przewodniczącego zarządu osiedla, co oczywiście jest dozwolone i zdarza się wśród radnych. Jak pan sobie radzi z łączeniem tych funkcji?

– Przez ostatni rok, od kiedy zostałem przewodniczącym osiedla, wraz z pozostałymi członkami zarządu osiedla podjęliśmy wiele działań na różnych płaszczyznach. W najbliższej przyszłości będzie budowany obiekt wielofunkcyjny (na dniach Rada Miasta będzie jeszcze decydować o zwiększeniu środków na to zadanie) i II etap parkingu na ulicy Legionów Polskich. Zgłosiliśmy wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na jednej z działek miejskich w pobliżu sklepu Cold, aby mógł tam powstać wybieg dla psów. Mamy konkretne propozycje na temat rozwiązania problemu braku miejsc parkingowych wzdłuż ul. Legionów Polskich, o których w najbliższym czasie zamierzamy porozmawiać z panią burmistrz. Na dniach złożymy wniosek o zmiany w rozkładzie jazdy i wyznaczeniu nowej trasy linii nr 1, aby ominąć korek na ul. Kazimierza Wielkiego w stronę Rynku. Komunikacja miejska musi być przede wszystkim szybka, efektywna i skomunikowana z innymi liniami BZK i rozkładem jazdy PKP. Oczywiście wszystkie zmiany muszą być konsultowane z mieszkańcami i poddane testom próbnym. Co zostało zapoczątkowane przez Zarząd Osiedla, będziemy teraz dalej kontynuować. Działamy sprawnie, często spotykamy się, rozmawiamy, analizujemy, podejmujemy działania.

Czy zamierza pan ubiegać się o kolejną kadencję przewodniczącego osiedla Niepodległości?

– Na chwilę obecną nie myślę o kolejnych wyborach do Zarządu Osiedla. Jako radny będę miał większy wpływ na inne ważne tematy związane z mieszkańcami osiedla, ale również całego miasta. Mam nadzieję, że znajdziemy nowe rozwiązania i wpłyniemy na miejskie spółki, aby mieszkańcy płacili mniej za ogrzewanie (MPEC), wywóz śmieci (BZUK) czy za wodę i kanalizację (MPWiK). Niezbędna jest modernizacja miejskiego monitoringu i montaż nowych kamer. Na os. Niepodległości było wiele kradzieży, włamań, a sprawcy nie zostali złapani.


Zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Bochnia radni mogą zrzeszać się w kluby radnych w co najmniej trzyosobowych składach.

Radni Rady Miasta Bochnia zrzeszeni w klubach:

Prawo i Sprawiedliwość (8): Ireneusz Sobas, Barbara Szczygieł, Jan Balicki, Bogdan Kosturkiewicz, Marek Bryg, Rafał Sroka, Andrzej Dygutowicz, Barbara Kucharska;

Koalicja Obywatelska (4): Jolanta Michałowska, Katarzyna Korta-Wójcik, Urszula Golińska, Roman Mocię;

Reaktor B7 (3): Luiza Sawicka-Hofstede, Maciej Gawęda, Sylwia Pachota-Rura.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc