R e k l a m a

Detektyw: „Czesław K. nie wierzy w sprawiedliwy proces w Polsce”

-

– Według naszych nieoficjalnych informacji pełnomocnik Czesława K. może wystąpić do polskiego sądu z żądaniem wydania „listu żelaznego”, dzięki któremu jej klient mógłby odpowiadać przed sądem z wolnej stopy – poinformował w mediach społecznościowych prywatny detektyw Bartosz Weremczuk, który zajmuje się sprawą zaginięcia i śmierci Grażyny Kuliszewskiej.

Detektyw przypomina, że w najbliższy wtorek 10 września odbędzie się w Londynie kolejna rozprawa dotycząca ekstradycji Czesława K. do Polski. – Podejrzany nie przyznaje się do winy i konsekwentnie podtrzymuje, że do śmierci Grażyny Kuliszewskiej przyczyniły się inne, bliskie jej osoby – informuje B. Weremczuk.

– Czesław K. nie wierzy w sprawiedliwy proces w Polsce i jest przekonany, że w jego sprawie działa lokalny układ, na którego czele stoi rodzina nieżyjącej Grażyny Kuliszewskiej powiązana z prowadzącymi postępowanie organami ścigania i sądem – dodaje detektyw.

List żelazny – zgodnie z kodeksem postępowania karnego specjalny dokument, wydawany przez właściwy miejscowo sąd okręgowy, zapewniający oskarżonemu przebywającemu za granicą pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc