R e k l a m a

Wiśnicz. Święto Służby Więziennej okręgu krakowskiego – ZDJĘCIA

-

5 lipca 2024 r. na dziedzińcu wiśnickiego zakładu karnego w Nowym Wiśniczu odbyły się okręgowe obchody Święta Służby Więziennej.

Podczas uroczystości 31 funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych okręgu krakowskiego odebrało odznaczenia resortowe oraz dekrety nadania wyższych stopni służbowych.

Za wieloletnią współpracę z Zakładem Karnym w Tarnowie oraz wspieranie statutowych zadań Służby Więziennej brązową odznaką „Za zasługi dla więziennictwa” uhonorowany został Krzysztof Tomasik – Komendant Straży Miejskiej w Tarnowie, były komendant Straży Miejskiej w Bochni.

W swoim przemówieniu Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch podkreślił „(…) naszą największą siłą są ludzie. To dzięki nim jesteśmy w stanie stawić czoła nowym wyzwaniom i problemom, które niesie ze sobą dynamicznie zmieniający się świat. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, profesjonalizmowi i codziennemu trudowi, nasza służba może skutecznie działać”.

Służba Więzienna pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli. W okręgu krakowskim, w 7 jednostkach penitencjarnych, służbę pełni ponad 1800 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ponad 27 procent z nich to kobiety. Łącznie, z okazji Święta Służby Więziennej, 38 funkcjonariuszy otrzymało odznaki „Za zasługi dla więziennictwa”, 139 funkcjonariuszy zostało awansowanych w stopniu. Najwięcej awansów miało miejsce w korpusie podoficerów – 88. W pozostałych korpusach awansowało 40 chorążych oraz 11 oficerów.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Michał Mudy, Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach ppłk Winicjusz Tęczar, Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Gadowski, Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Bogusław Szydło, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Wojciech Zastawniak oraz Komendanci Powiatowi Policji w Brzesku i Bochni. Władze samorządowe z powiatu bocheńskiego reprezentowały Magdalena Łacna – Burmistrz Miasta Bochnia oraz Małgorzata Więckowska – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

Gospodarz Miasta Soli, z okazji święta SW, wręczyła Dyrektorowi Okręgowej Służby Więziennej w Krakowie – pułkownikowi Tomaszowi Wierciochowi oraz Dyrektorowi Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pułkownikowi Pawłowi Jastrzębskiemu listy gratulacyjne, w których złożyła również wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pełnieniu odpowiedzialnej roli, jaką jest praca w służbie więzienniczej. Wszystkim więziennikom Magdalena Łacna życzyła dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji z pełnionej misji oraz wytrwałości w codziennych, jakże trudnych obowiązkach.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc