R e k l a m a

Matura 2024. Jaką zdawalność osiągnęli uczniowie z powiatu bocheńskiego?

-

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznych matur. W całym kraju egzamin zdało 84,1 proc. uczniów. W województwie małopolskim zdawalność wyniosła 87,1 proc., a w powiecie bocheńskim 88 proc.

Jak wyglądała tegoroczna matura?

Egzamin maturalny przeprowadzono w dwóch formułach. Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w Formule 2023 w maju br. przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia) oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny.

Pozostałe osoby przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2015 (to przede wszystkim absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2024 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2024 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

  • w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego;
  • w części ustnej z: języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Ponadto wszyscy absolwenci mieli obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Zdawalność w Polsce

Z 245 966 tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju br.), egzamin zdały 206 842 osoby, co daje skuteczność na poziomie 84,1 proc.

Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (w sierpniu br.) ma 25 585 osób (10,4 proc.). Reszta, czyli 13 539 osób (5,5 proc.) nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.

Absolwenci bardzo dobrze poradzili sobie z językiem polskim (zdawalność 95 proc.) i językiem angielskim (96 proc.), a trochę gorzej z matematyką (89 proc.).

Zdawalność w województwie małopolskim

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w Formule 2023 w terminie głównym w maju 2024 roku w województwie małopolskim przystąpiło 23 694 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych – poinformowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

Zdawalność wyniosła:

  • osoby, które zdały egzamin: 20 644 (87,1 proc.);
  • osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (w sierpniu br.): 2 143 (9 proc.);
  • osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu: 907 (3,9 proc.).

Najlepszą zdawalność w województwie małopolskim osiągnęli absolwenci z powiatu olkuskiego (91 proc.). Następnie (90 proc.) z powiatu wielickiego i Krakowa, 89 proc. w powiecie brzeskim, a w powiecie bocheńskim, Tarnowie i Nowym Sączu zdawalność wyniosła 88 proc.

powiatliczba zdającychzdawalność (w proc.)
olkuski72791
wielicki54390
Kraków730990
brzeski42589
Tarnów192588
Nowy Sącz218988
bocheński89488
gorlicki68687
oświęcimski120287
wadowicki97187
nowotarski132886
suski52486
myślenicki89786
dąbrowski20485
krakowski60584
chrzanowski62983
limanowski105381
miechowski30579
tarnowski33176
tatrzański39976
nowosądecki48975
proszowicki10875

Zdawalność w powiecie bocheńskim

Ze szkół z terenu powiatu bocheńskiego największa zdawalność była w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (97 proc.).

Wyniki zdawalności szkół z powiatu bocheńskiego (Formuła 2023):

szkołaliczba zdającychzdawalność (w proc.)
I Liceum Ogólnokształcące w Bochni21997
IV Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 1 w Bochni5494
Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 w Bochni20494
Technikum Nr 3 w ZS Nr 3 w Bochni10093
Technikum Nr 2 w ZS Nr 2 w Bochni8486
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu3184
II Liceum Ogólnokształcące w Bochni11381
Liceum Ogólnokształcące w Żegocinie2673
Technikum w CKZiU w Łapanowie2665
Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Bochni1429
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bochni2025
Branżowa Szkoła II Stopnia w CKZiU w Łapanowie3brak danych

Całkowite wyniki tegorocznych matur, w tym wyniki uzyskane przez zdających w dodatkowym terminie (czerwiec) oraz w terminie poprawkowym (sierpień), zostaną opublikowane 10 września 2024 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc