R e k l a m a

Matura 2024. Ruszył egzamin z języka polskiego – ZDJĘCIA z I LO w Bochni

-

We wtorek rano ok. 263 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych przystąpiło do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tym samym ruszyła tegoroczna matura.

Cykl egzaminów dojrzałości tradycyjnie rozpoczął się od pisemnego testu z języka polskiego. To obowiązkowa część matury (pisemnie i ustnie), tak samo jak: matematyka (pisemnie), język obcy nowożytny (pisemnie i ustnie) oraz wybrany dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Abiturienci zdają egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015. – Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015 – wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Egzaminy maturalne w części pisemnej potrwają do 24 maja, a w części ustnej od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Sesję dodatkową przewidziano na 3-17 czerwca (część pisemna) oraz 10-12 czerwca (część ustna).

Wyniki egzaminu poznamy 9 lipca. Natomiast sesja poprawkowa odbędzie się 20-21 sierpnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia