R e k l a m a

Sąd II instancji podtrzymał wyrok: wójt Marek Bzdek wygrał sprawę z byłym prezesem RPK

-

Sąd Okręgowy w Tarnowie podtrzymał dziś w całości wyrok bocheńskiego sądu rejonowego i oczyścił wójta gminy Bochnia Marka Bzdeka z zarzutów o pomówienie, które stawiał mu były prezes RPK. Wyrok jest prawomocny.

Informację o korzystnym dla siebie ostatecznym rozstrzygnięciu przekazał wójt Marek Bzdek. – Sąd II instancji w całości podtrzymał wcześniejszy wyrok, uznając że wszystkie moje stwierdzenia były oparte na prawdzie – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl.

O co prezes oskarżał wójta?

Przypomnijmy: Lucjan Zapała złożył w sądzie prywatny akt oskarżenia przeciwko Markowi Bzdekowi. Uważał, że w oświadczeniu, które samorządowiec opublikował latem zeszłego roku na łamach Bochnianin.pl, został przez niego pomówiony i zniesławiony. Najbardziej oburzył go zarzut, że w czasie gdy pełnił funkcję prezesa RPK „dorabiał sobie” i to, że rzekomo zawierał umowy „sam ze sobą”.

Tamto oświadczenie wójta było odpowiedzią na list otwarty rozesłany do mediów przez byłego prezesa RPK. Marek Bzdek od początku podtrzymywał, że wszystkie użyte przez niego stwierdzenia są podparte faktami. W sądzie reprezentujący go prawnik złożył dokumenty mające to potwierdzać.

Czego dotyczą „umowy z samym sobą”?

Wspomniane umowy dotyczą ciągnika rolniczego, który Lucjan Zapała wynajmował spółce, w której był prezesem (RPK potrzebowało go do realizowania usług w zakresie utrzymania dróg, odśnieżania i koszenia). Zawartą umowę podpisywał z jednej strony jako osoba fizyczna, zaś z drugiej jako prezes spółki. Z przedstawionych w sądzie rachunków wynika, że na przestrzeni kilku miesięcy RPK zapłaciło za wynajem w sumie około 12 tys. zł.

Warto w tym miejscu dodać, że takie umowy są prawnie dopuszczalne, ale tylko za zgodą rady nadzorczej. W tym przypadku dowiedziała się ona o sprawie po fakcie.

Sąd I instancji nie miał wątpliwości

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł 13 maja. Bocheński sąd oczyścił samorządowca z zarzutów. Uznał, że bezsporne jest, że doszło do zawierania umów „z samym sobą” i zauważył:

Niezrozumiałe jest twierdzenie, iż uzyskane w ten sposób kilkunastu tysięcy złotych nie stanowi dorobienia sobie, skoro środki te zwiększyły aktywa oskarżyciela. Nie ma znaczenia iż zostały przeznaczone na opłacenie przeglądów i ubezpieczenia ciągnika, bo przecież bez ich zawarcia oskarżyciel musiałby z własnych środków pokryć koszty utrzymania pojazdu, toteż jego twierdzenia w tym zakresie są po prostu nie do zaakceptowania.

Odwołanie nieskuteczne, wyrok jest prawomocny

Bocheński sąd w 9-stronicowym uzasadnieniu wyroku wszystkie wątpliwości rozstrzygnął na korzyść samorządowca. W podsumowaniu podkreślił, że zarzuty podnoszone przez Marka Bzdeka w opublikowanym w mediach oświadczeniu w pełni polegały na prawdzie.

Były prezes nie zgadzał się jednak z takim rozstrzygnięciem i postanowił odwołać się od wyroku.

Sprawa trafiła więc do II instancji, zajmował się nią Sąd Okręgowy w Tarnowie. Poświęcił mu dwa posiedzenia – pierwsze odbyło się przed tygodniem w piątek, drugie – bardzo krótkie – dzisiaj, kiedy sąd ogłosił swoją decyzję, podtrzymując ustalenia i rozstrzygnięcie sądu I instancji.

Wyrok jest prawomocny. Były prezes RPK musi pokryć koszty sądowe oraz koszty prawnika, którego musiał wynająć samorządowiec, by bronić się przed zarzutami.

Będzie drugi proces, tym razem oskarżony Lucjan Zapała?

Rozstrzygnięcie kończy tę sprawę, ale niewykluczone, że panowie znów spotkają się w sądzie, tym razem z powództwa wójta gminy. W wywiadach prasowych na początku roku były prezes RPK stawiał bowiem wójtowi i jego zastępczyni zarzuty m.in. o to, że RPK traktowali jak „prywatny folwark”.

Już wtedy zapowiadali oni pozew, ale postanowili zaczekać na rozstrzygnięcie sprawy wytoczonej przez prezesa RPK. Dziś wskazują, że wyrok potwierdza niewiarygodność Lucjana Zapały (wszak w mediach twierdził, że nie było żadnych „umów z samym sobą”) i prawdopodobnie tym bardziej zechcą go pozwać za tamte uderzające w nich publiczne wypowiedzi.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024