R e k l a m a

W Bochni powstało koło terenowe tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

-

Lekarze z bocheńskiego szpitala utworzyli koło terenowe PTL. Do jego powstania doszło 18 września podczas spotkania w sali dydaktycznej bocheńskiego szpitala. Wziął w nim udział także dr n. med. Antoni Sydor, wielokrotnie nagradzany za swoją działalność lekarz i społecznik, długoletni Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL) w Tarnowie, a od października 2015 r. również wiceprezes Zarządu Głównego PTL.

Podczas spotkania wybrano władze koła. Prezesem został dr n. med. Jerzy Wiliński, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym, członkami zarządu koła natomiast dr Jarosław Gucwa, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala oraz ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz dr Bogdan Szymczyk, ordynator Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego.

Z inicjatywy cieszy się Jarosław Kycia, dyrektor szpitala w Bochni. – Pochwalam każdą inicjatywę, dążącą do podnoszenia kwalifikacji lekarzy szpitala bocheńskiego oraz lekarzy ośrodków zdrowia, poradni specjalistycznych i indywidualnych praktyk lekarskich współpracujących z naszą placówką – mówi dyrektor, który był współorganizatorem pierwszego zebrania bocheńskiego oddziału terenowego PTL.

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy ze statusem organizacji pożytku publicznego. Celem jego działalności jest dążenie, by lekarze wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, realizowane poprzez kształcenie ustawiczne lekarzy, podnoszenie ich poziomu naukowego i etycznego. Koło zrzesza lekarzy nie tylko ze szpitala bocheńskiego, ale również z innych ośrodków medycznych miasta i okolicznych miejscowości.

Przedstawiciele bocheńskiego koła mają ambitne plany. – Planujemy organizację szkoleń dydaktycznych poświęconych nowościom w różnych dziedzinach medycyny, rozwijanie pracy naukowej oraz akcje społeczne, mające na celu promocję zdrowia i edukację pacjentów, a także rozwijanie współpracy z lekarzami z innych ośrodku w Polsce i za granicą – zapowiada dr Jerzy Wiliński.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc