Miejskie Przedszkole nr 3 zyska nazwę „Górniczy Kącik”?

-

W programie najbliższej sesji Rady Miasta Bochnia jest projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Kącik 7. Chodzi o dodanie zwrotu „Górniczy Kącik”.

W uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono, że zgodnie z obowiązującym prawem „nazwa szkoły i nazwa przedszkola może zawierać także dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej, informujące o specyfice szkoły lub przedszkola i realizowanych w nich szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki”.

Z wnioskiem o dodanie do nazwy przedszkola zwrotu „Górniczy Kącik” wystąpiła Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 w Bochni.

Dlaczego „Górniczy Kącik”?

Historia powstania przedszkola sięga 1949 roku, kiedy to decyzją ówczesnych władz Kopalni Soli założono „Przedszkole Żupy Solnej” w Bochni przy ulicy Planty 10. Po pięciu latach, w 1954, cała społeczność przedszkolna przeniosła się do nowo wybudowanego budynku pod adresem Kącik 7, gdzie swoją siedzibę przedszkole ma do dnia dzisiejszego.

Społeczność Miejskiego Przedszkola nr 3 pragnie, aby z okazji 70-lecia istnienia placówka zyskała dodatkowe określenie, którego do tej pory nie miała, a z którym całe środowisko przedszkolne mogłoby się identyfikować.

Rodzice wychowanków przedszkola złożyli propozycję nazwy, a następnie poprzez głosowanie wyłoniono jedną z nich: „Górniczy Kącik”.

Nazwa ta bezpośrednio odnosi się do historii powstania placówki, ponadto od lat przedszkole funkcjonuje w środowisku jako przedszkole górnicze.

Wybrane określenie niesie ze sobą potencjał, dzięki któremu placówka będzie miała sposobność rozwijania u dzieci postaw obywatelskich, przywiązania do małej ojczyzny oraz kultywowania tradycji i więzi z regionem
” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Decyzja w tej sprawie należy do rady miasta. Najbliższą sesję zaplanowano na 31 października.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023