R e k l a m a

Radni zmienią budżet Bochni? Pozytywna opinia komisji finansów

-

W czwartek radni zdecydują o kolejnych zmianach w tegorocznym budżecie Bochni. Jak już informowaliśmy wśród najnowszych propozycji jest m.in. przeznaczenie ponad 340 tys. zł na remont „Orlika” na os. Niepodległości, 20 tys. zł na dokumentację rozbiórki i odbudowy Miejskiego Przedszkola nr 2 i ściągnięcie 320 tys. zł z KN-2.

Pozytywną opinię w tej sprawie wydała już komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.

Wynik głosowania nie był jednogłośny: 3 „za” (Krzysztof Sroka, Kinga Przyborowska, Edward Dźwigaj) i 2 „wstrzymujące się” (Jan Balicki, Bogdan Kosturkiewicz).

Podczas posiedzenia komisji finansów nie było długiej dyskusji w tym temacie. Krótki komentarz wygłosił tylko przewodniczący tego gremium Jan Balicki.

Jako radny z rejonu osiedla Niepodległości jestem bardzo niezadowolony z tego powodu, że nie przybywa ani kawałka drogi (KN-2) i nie będzie żadnego postępu w tym roku. Natomiast w pewnym sensie to co pan burmistrz teraz zrobił przeznaczając część pieniędzy na wykonanie projektu (przedszkola) i remont „Orlika” – przynajmniej te pieniądze (…) „pracują” – powiedział radny Jan Balicki.

Przewodniczący rady Bogdan Kosturkiewicz dopytywał jeszcze od kogo i w jakim trybie będzie kupowany przez Muzeum rysunek Jana Matejki (w projekcie zmian w budżecie na zakup rysunku oraz wydanie publikacji jubileuszowej „Naziemne skarby kultury. Muzeum w Bochni i jego skarby” zapisano 30 tys. zł; z dyskusji wynikało, że na sam rysunek ma być przeznaczone 10 tys. zł). Skarbnik miasta Ewa Dudek nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Wspomniane powyżej przesunięcia w budżecie to nie jedyne propozycje ujęte w projekcie uchwały. O wszystkich można przeczytać TUTAJ.

Decyzję dotyczącą zmian w tegorocznym budżecie podejmie w czwartek 31 października Rada Miasta Bochnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc