R e k l a m a

PILNE: Radni wprowadzili do porządku obrad punkt dotyczący rewitalizacji

-

W sali narad bocheńskiego magistratu o godz. 9:00 rozpoczęła się sesja rady miasta. Do programu w ostatniej chwili wprowadzono punkt, w którym burmistrz Bochni ma przedstawić informację na temat rewitalizacji oraz zmian wprowadzonych do realizowanego projektu.

Wniosek o wprowadzenie takiego punktu złożył na początku sesji radny Damian Słonina w imieniu „Bocheńska Wspólnota Samorządowa”. Propozycja została przyjęta jednomyślnie – „za” głosowali wszyscy radni obecni dziś na sesji (20 osób).

Wczoraj w Bochnianin.pl opublikowaliśmy artykuł: Burmistrzu, powiedz jak będzie wyglądał Rynek – FELIETON

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc