Bochnia. Przedszkole Nr 3 zyskało nazwę „Górniczy Kącik”

-

Do nazwy Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Kącik 7 w Bochni dodano zwrot „Górniczy Kącik”. Fraza nawiązuje do górniczej tradycji tego przedszkola.

Jak już informowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie przygotowano na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 w Bochni.

Podczas ostatniej sesji rady miasta uchwałę poparli jednogłośnie wszyscy radni obecni w sali obrad podczas tego głosowania.

Dlaczego „Górniczy Kącik”?

„Historia powstania przedszkola sięga 1949 roku, kiedy to decyzją ówczesnych władz Kopalni Soli założono „Przedszkole Żupy Solnej” w Bochni przy ulicy Planty 10. Po pięciu latach, w 1954, cała społeczność przedszkolna przeniosła się do nowo wybudowanego budynku pod adresem Kącik 7, gdzie swoją siedzibę przedszkole ma do dnia dzisiejszego.

Społeczność Miejskiego Przedszkola nr 3 pragnie, aby z okazji 70-lecia istnienia placówka zyskała dodatkowe określenie, którego do tej pory nie miała, a z którym całe środowisko przedszkolne mogłoby się identyfikować.

Rodzice wychowanków przedszkola złożyli propozycję nazwy, a następnie poprzez głosowanie wyłoniono jedną z nich: „Górniczy Kącik”.

Nazwa ta bezpośrednio odnosi się do historii powstania placówki, ponadto od lat przedszkole funkcjonuje w środowisku jako przedszkole górnicze.

Wybrane określenie niesie ze sobą potencjał, dzięki któremu placówka będzie miała sposobność rozwijania u dzieci postaw obywatelskich, przywiązania do małej ojczyzny oraz kultywowania tradycji i więzi z regionem” – wyjaśniono w uzasadnieniu do uchwały.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023