R e k l a m a

Huta w Krakowie gasi wielki piec. Dostawy dla Stalproduktu niezagrożone?

-

W krakowskiej hucie należącej do ArcelorMittal rozpocznie się dziś proces wygaszania jedynego wielkiego pieca. Ma to związek z tymczasowym wstrzymaniem pracy części surowcowej zakładu, w tym stalowni. Spółka ArcelorMittal Poland S.A. jest dostawcą wyrobów wsadowych dla bocheńskiego Stalproduktu, więc w sposób naturalny rodzi się pytanie, czy będzie to miało jakieś negatywne skutki dla największego pracodawcy w Bochni?

Dostawy ArcelorMittal dla Stalproduktu obejmują blachy gorącowalcowane w kręgach, które są wykorzystywane w procesach produkcyjnych w dwóch podstawowych segmentach operacyjnych: profili giętych oraz blach elektrotechnicznych.

Zamiar wygaszenia wielkiego pieca właściciel krakowskiej huty zasygnalizował 6 maja tego roku. Zarząd bocheńskiego Stalproduktu od razu podjął stosowne rozmowy i działania. W oficjalnym komentarzu opublikowanym wówczas przez spółkę poinformowano, że już dzień po ogłoszeniu zamiaru wygaszenia wielkiego pieca odbyło się spotkanie z przedstawicielem wysokiego szczebla kierownictwa firmy ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., który zadeklarował podjęcie niezbędnych działań na rzecz zabezpieczenia dostaw materiałów wsadowych dla Stalproduktu z innych hut działających w ramach Grupy ArcelorMittal.

W skonsolidowanym raporcie półrocznym Stalproduktu, który ukazał się w sierpniu, potwierdzono, że „umowy na dostawy materiałów wsadowych, podpisane z ArcelorMittal Flat Carbon Europe, gwarantują ciągłość i niezbędne wolumeny dostaw.” Ma to szczególne znaczenie w przypadku segmentu blach elektrotechnicznych, dla którego istnieje ograniczona dostępność materiałów na rynku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia