R e k l a m a

Bochnia. Niechciana inwestycja na ul. Proszowskiej. Rada miasta poprze protestujących?

-

Gęstnieje atmosfera wokół budowy zatok autobusowych na ul. Proszowskiej. W czwartek rada miasta ma głosować apel wyrażający protest przeciwko sposobowi realizacji tej inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. – Nastroje społeczne w tej sprawie stają się coraz bardziej radykalne – przyznaje Adam Piskór, przewodniczący zarządu os. Proszowskie.

Przypomnijmy – w ramach realizowanej modernizacji drogi wojewódzkiej 965, na ul. Proszowskiej będącej jej częścią, ZDW zaplanowało budowę 6 nowych zatok autobusowych. Zaprojektowana inwestycja wiąże się z wywłaszczeniem w trybie ZRID części kilkunastu prywatnych działek mieszkańców. To m.in. dlatego pomysł budzi ogromne kontrowersje – do rady miasta skierowano petycję, w której wyliczono argumenty „przeciw” (zobacz TUTAJ).

– Niestety, nieprofesjonalne działania inwestora jedynie podgrzewają te negatywne emocje – wskazuje A. Piskór i podaje przykład: – W ostatnim czasie firma działająca na zlecenie inwestora, wtargnęła na kilka prywatnych posesji przy ul. Proszowskiej, dokonując pomiarów geodezyjnych bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia. Dla dodania pikanterii, pracownicy firmy tłumaczyli się wobec mieszkańców, że po prostu „pomyłkowo” weszli na posesje…

Przewodniczący zarządu osiedla przyznaje, że mieszkańcy są coraz bardziej zdeterminowani i rozważają upublicznienie sprawy w mediach ogólnopolskich z udziałem znanych osób m.in. red. Elżbiety Jaworowicz (TVP) i Piotra Ikonowicza (Ruch Sprawiedliwości Społecznej).

Radni poprą protest?

W czwartek odbędzie się sesja rady miasta – w jej programie uwzględniono uchwałę-apel „wyrażający protest przeciwko sposobowi realizacji inwestycji rozbudowy DW 965
na odcinku ul. Proszowskiej w Bochni”.

W projekcie dokumentu czytamy: Rada Miasta Bochnia w imieniu mieszkańców Gminy, wyraża stanowczy protest z powodu pominięcia potrzeb interesów i bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez Zarządcę drogi wojewódzkiej DW 965, a także instytucje, osoby i firmy działające na jego zlecenie, które przygotowują i realizują inwestycję”.

I dalej:

Rada Miasta Bochnia apeluje do właściwych rzeczowo w tej sprawie organów administracji publicznej o wstrzymanie toczącego się postępowania dotyczącego udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na budowie zatok autobusowych przy ul Proszowskiej (…). Wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia oznaczać będzie naruszenie zasad praworządności i równości wobec prawa, gdyż interes publiczny reprezentowany przez zarządcę drogi, niesłusznie stanie się przeważający nad interesem społecznym, materialnym i prywatnym.

Czy radni przyjmą uchwałę w takim kształcie? Z pewnością towarzyszyć temu będzie gorąca dyskusja. Zarząd osiedla Proszowskie namawia tamtejszych mieszkańców do jak najliczniejszego udziału w sesji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc