R e k l a m a

Bochnia. Parkowanie przy ul. Regis – OŚWIADCZENIE Urzędu Miasta

-

Urząd Miasta Bochnia twierdzi, że nie występował z inicjatywą zmiany organizacji ruchu przy ul. Regis. W przesłanym do naszej redakcji stanowisku urzędnicy naświetlili trwające od kilku lat rozmowy z ZDW, które ostatecznie doprowadziły do obecnego stanu.

Przypomnijmy, że na zmieniony sposób parkowania przy ul. Regis, która stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 965, zwrócono uwagę podczas sesji Rady Miasta Bochnia (chodzi o zmianę sposobu parkowania ze skośnego na równoległy). Burmistrz Stefan Kolawiński odpowiadając na pytania radnych przekazał, że „ta forma organizowania parkingu została zaproponowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie” i zapowiedział interwencję do ZDW w celu przywrócenia poprzedniej formy organizacji ruchu – więcej na ten temat TUTAJ.

Następnie w odpowiedzi na pytania zadane przez redakcję Bochnianin.pl Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie poinformował, że z wnioskiem o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, który jest obecnie przy ul. Regis, wystąpił Urząd Miasta Bochnia (stanowisko ZDW publikowaliśmy TUTAJ).

Teraz w reakcji na przekaz płynący z ZDW bocheński magistrat przesłał do redakcji Bochnianin.pl stanowisko przygotowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który prowadzi tę sprawę.

Urzędnicy odbijają piłeczkę i twierdzą, że „zmiana odbyła się na wniosek ZDW w Krakowie z dnia 05.07.2022 roku”. Jednocześnie w stanowisku zapowiedziano skierowanie do ZDW wniosku o zmianę organizacji ruchu dopuszczającej parkowanie skośne. Wyjaśniono, że powrót do poprzedniego sposobu parkowania będzie możliwy po zawężeniu jednego pasa ruchu oraz przesunięciu linii wyznaczającej oś drogi.

Pełną treść stanowiska publikujemy poniżej.

Czytaj również:
Na sesji Rady Miasta o nowym sposobie parkowania przy ul. Regis
ZDW: „Wnioskodawcą był Urząd Miasta”


Stanowisko Urzędu Miasta Bochnia ws. parkowania przy ulicy Regis

„W związku ze zmianą sposobu parkowania na ulicy Regis wyjaśniamy, że tutejszy Urząd nie występował z inicjatywą zmiany organizacji ruchu przy ul. Regis w Bochni, tylko zmiana ta odbyła się na wniosek ZDW w Krakowie z dnia 05.07.2022 r.

Sprawa sposobu parkowania na ul. Regis jest prowadzona pomiędzy ZDW w Krakowie, a Urzędem Miasta Bochnia od roku 2018, tj. od początku powstania Strefy Płatnego Parkowania w Bochni, gdzie ZDW miało pierwotnie przystąpić do prowadzenia strefy wraz z miastem. W roku 2018 projekt organizacji ruchu dla ul. Regis zakładał już parkowanie równoległe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym, że nie doszło do porozumienia pomiędzy ZDW, a miastem parkowanie pozostało w obecnym stanie tj. parkowanie skośne.

W maju roku 2022 ZDW zwróciło się do tutejszego Urzędu o podjęcie decyzji w sprawie płatnego parkowania przy ul. Regis. Z uwagi na brak akceptacji warunków zaproponowanych przez ZDW nie doszło kolejny raz do porozumienia w tej kwestii. W związku z tym w lipcu 2022 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo ZDW w Krakowie o zmianę organizacji ruchu tj. wyłączenie ulicy Regis ze strefy płatnego parkowania. W związku z tym (tj. na wniosek ZDW z dnia 05.07.2022 r.) został zlecony projekt na regulację znaków pionowych w ciągu drogi wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem zmiany granic Strefy Płatnego Parkowania.

W zaistniałej sytuacji, po przeanalizowaniu szerokości pasów ruchu Urząd Miasta Bochnia podjął działania nad zmianą organizacji na ul. Regis polegającą na zawężeniu jednego pasa ruchu oraz przesunięciu linii wyznaczającej oś drogi w celu dostosowania pasów ruchu do szerokości wymaganej jezdni manewrowej dla parkowania skośnego.

W najbliższych dniach wniosek o zmianę organizacji ruchu dopuszczającej parkowanie skośne zostanie skierowany do ZDW jako zarządcy drogi. Mamy nadzieję, że zarządca drogi tj. ZDW mając na uwadze żywotny interes mieszkańców Bochni, przychyli się do wniosku Burmistrza Miasta Bochnia”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia