R e k l a m a

Bochnia. Zatoki autobusowe na ul. Proszowskiej. Radni poparli mieszkańców

-

Rada Miasta Bochnia poparła mieszkańców ulicy Proszowskiej, którzy protestują przeciwko lokalizacji zatok autobusowych. W czwartek przegłosowano apel „o modyfikację działań w związku z realizacją planów budowy zatok autobusowych w ramach rozbudowy DW 965 w ciągu ul. Proszowskiej”.

Jak już informowaliśmy w ramach realizowanej modernizacji drogi wojewódzkiej 965, na ul. Proszowskiej będącej jej częścią, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaplanował budowę 6 nowych zatok autobusowych. Zaprojektowana inwestycja wiąże się z wywłaszczeniem w trybie ZRID części kilkunastu prywatnych działek mieszkańców. To m.in. dlatego pomysł budzi ogromne kontrowersje – do rady miasta skierowano petycję, w której wyliczono argumenty „przeciw” (zobacz TUTAJ).

Formą poparcia tej petycji jest apel przygotowany na czwartkową sesję rady miasta. Z kolei załącznikiem do apelu jest wspomniana wcześniej petycja mieszkańców. Oba dokumenty stanowią więc integralną całość.

Dlatego po posiedzeniu komisji skarg, wniosków i petycji uzgodniono zmodyfikowaną wersję petycji (treść na końcu tekstu).

Padła taka sugestia, żeby w tej petycji skupić się tylko na meritum, na głównym przesłaniu. Petycja była dosyć rozbudowana (…), były takie cztery punkty, niektórzy radni nie podzielali naszego stanowiska. Szanujemy to zdanie, więc dla dobra sprawy po konsultacji z zarządem zmodyfikowaliśmy treść tej petycji skupiając się na meritum – powiedział podczas sesji Adam Piskór, przewodniczący zarządu os. Proszowskie.

Nam nie chodzi o eskalację konfliktu społecznego, ale o racjonalne podjęcie konsultacji z zarządcą dróg i osiągnięcie kompromisu. Uważamy, że te zatoki należy w ograniczonej liczbie np. 4 zachować i zmienić lokalizacje. Są mieszkańcy na ul. Proszowskiej, którzy chętnie odsprzedaliby nieruchomości – wyjaśnił Adam Piskór.

Podczas głosowania apelu radni nie byli jednogłośni.

Wynik głosowania:

  • 12 radnych za;
  • 5 przeciw;
  • 3 wstrzymało się od głosu.

za: Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Marek Kania, Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Wróbel;

przeciw: Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Kazimierz Ścisło;

wstrzymali się: Marta Babicz, Łucja Satoła-Tokarczyk, Alicja Śliwa;

nie głosował: Jan Balicki.


Zmodyfikowana treść petycji:

PETYCJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA „PROSZOWSKIE” W BOCHNI

wyrażająca protest wobec planów budowy zatok autobusowych przy ul. Proszowskiej w Bochni w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 965

„My, mieszkańcy Osiedla nr 14 „Proszowskie” w Bochni, zebrani w dniu 22.10.2019r. na posiedzeniu Zarządu Osiedla, wyrażamy stanowczy protest z powodu całkowitego pominięcia potrzeb, interesów i bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez zarządcę drogi wojewódzkiej nr 965 (Limanowa – Zielona), a także instytucje, osoby i firmy działające na jego zlecenie, które realizują projekt jej rozbudowy na odcinku ul. Proszowskiej w Bochni.

Zdecydowany sprzeciw społeczny budzi zaplanowana w ramach inwestycji lokalizacja zatok autobusowych przy ul. Proszowskiej w Bochni w ciągu DW 965 (ogółem: 6 szt. zatok – projektowanych po prawej i lewej stronie drogi dla osób wsiadających i wysiadających).

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż planowana inwestycja, w sposób autorytarny ingeruje w przestrzeń i własność prywatna. Lokalizacja zatok została bowiem zaplanowana na terenach stanowiących prywatna własność mieszkańców, często w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przy zdecydowanym sprzeciwie ich właścicieli.

Z ubolewaniem należy stwierdzić, iż w tej sprawie już od samego początku przygotowywania inwestycji, procedowanie najpierw decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a następnie sporządzenie operatu technicznego (geodezyjnego podziału nieruchomości), przebiegało z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, bez poszanowania uzasadnionych interesów prawnych i faktycznych zainteresowanych mieszkańców, a przy tym bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji społecznych i analizy kosztów społecznych inwestycji.

W odczuciu społecznym, w sposób rażący naruszone zostały m.in. przepisy prawa budowlanego, w szczególności w zakresie wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. Z zapisów wykonanego w ostatnim czasie na zlecenie zarządcy drogi operatu podziałowego nieruchomości wynika bowiem, iż niektóre z zaplanowanych zatok autobusowych „przylegać” będą bezpośrednio do budynków mieszkalnych.

Konkludując, petycję w przedmiotowej sprawie opieramy na przekonaniu, iż reprezentujemy słuszny interes nas mieszkańców, właścicieli nieruchomości i osób korzystających z przestrzeni publicznej przy ul. Proszowskiej w Bochni. Domagamy się stanowczo zmiany projektu rozbudowy DW nr 965 w zakresie dotyczącym wykonania zatok autobusowych w zaplanowanych lokalizacjach i wstrzymanie postępowania dotyczącego udzielenia pozwolenia na ich budowę, a także wycofanie przez zarządcę drogi wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje ww. inwestycji w trybie ZRID”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc