R e k l a m a

Bochnia. Kiedy zakończenie inwestycji na Łychowie?

-

Trwająca od pół roku stabilizacja osuwiska na Łychowie, która ma pozwolić w przyszłości na przebudowę biegnącej tędy drogi, powoli dobiega końca.

O stan zaawansowania prac pytała na sesji 30 grudnia radna Kinga Przyborowska. Nieprzypadkowo, bo termin realizacji inwestycji minął kilka dni wcześniej (27 grudnia).

– Prace zasadnicze na osuwisku się zakończyły, niemniej musimy wykonać jeszcze roboty wykończeniowe, które właśnie trwają – odpowiedział Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji.

R. Nosek przyznał, że „termin wykonania robót zasadniczych już tak naprawdę się zakończył”, ale dodał: – Mamy odbiór końcowy wykonany, natomiast są usterki i wady, które wykonawca musi w ramach umowy wykonać.

Kiedy poszerzenie ul. Łychów?

Kierowcy mogą być nieco rozczarowani, bo droga na charakterystycznych dwóch zakrętach nie została poszerzona.

Traktuję stabilizację osuwiska jako pierwszy etap dotyczący ulicy Łychów. Nikt nie pozwoliłby nam jej poszerzyć, chociaż byłoby to z punktu widzenia finansowego i szybkości realizacji znacznie lepsze. Gdy zwracaliśmy się o możliwość poszerzenia tej ulicy dostaliśmy warunek: jak ustabilizujecie osuwisko to wówczas będziecie mieć zgodę na poszerzenie drogi – wyjaśnił Stefan Kolawiński w rozmowie z Bochnianin.pl.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc