R e k l a m a

Powiat Bocheński pozyskał środki na usuwanie skutków osuwisk

Południowa część powiatu bocheńskiego, ze względu na swoje ukształtowanie terenu i budowę geologiczną, to obszary o dużej liczbie osuwisk. - Dzięki pozyskanemu przez powiat...

Prawie 4 mln zł środków zewnętrznych trafi do Powiatu Bocheńskiego

Powiat Bocheński pozyskał środki zewnętrzne na prace związane z zabezpieczaniem kilku osuwisk. Ustabilizowane zostanie osuwisko w Łomnej, co jest niezwykle istotne, dla użytkowników drogi Nowy...

Osuwisko na ul. Łychów. Prace będą kontynuowane. Powodem „rozbieżności projektowe”

Roboty przy stabilizacji osuwiska na ul. Łychów w Bochni zostały już formalnie zakończone. Okazuje się jednak, że podczas prac projektowych popełniono błąd. Dlatego prace...

Bochnia. Stabilizacja osuwiska na ulicy Łychów zakończona

Po ponad sześciu miesiącach od rozpoczęcia prac zakończyła się stabilizacja osuwiska na ulicy Łychów w Bochni. Jednocześnie przywrócono pierwotną organizację ruchu, dlatego droga jest...

Bochnia. Stabilizacja osuwiska na ul. Łychów. Kiedy otwarcie drogi?

Trwa jeszcze usuwanie wad stwierdzonych podczas odbioru stabilizacji osuwiska na ul. Łychów w Bochni. Otwarcia drogi można spodziewać się pod koniec stycznia. Termin realizacji inwestycji...

Bochnia. Kiedy zakończenie inwestycji na Łychowie?

Trwająca od pół roku stabilizacja osuwiska na Łychowie, która ma pozwolić w przyszłości na przebudowę biegnącej tędy drogi, powoli dobiega końca. O stan zaawansowania prac...

Bochnia. Stabilizacja osuwiska na ul. Łychów. Zdążą w terminie?

Podczas czwartkowych posiedzeń komisji problemowych poprzedzających listopadową sesję rady miasta pojawił się temat stabilizacji osuwiska na ulicy Łychów w Bochni. Prace nadal trwają, a...

Bochnia. Trwa stabilizacja osuwiska na ulicy Łychów – WIDEO

Trwają prace przy stabilizacji osuwiska na ulicy Łychów w Bochni. Na razie grudniowy termin zakończenia prac nie jest zagrożony. Do burmistrza wpłynął już wniosek...

Jest wykonawca inwestycji na ul. Łychów. Koszt robót: 5,2 mln zł

5,2 mln zł będzie kosztować zabezpieczenie osuwiska i odbudowa 130-metrowego fragmentu ul. Łychów. Magistrat wyłonił już wykonawcę tego zadania. Przetarg rozstrzygnięto na przełomie maja i...

Magistrat szuka wykonawcy zabezpieczenia osuwiska na ul. Łychów

Do 26 kwietnia zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu na zabezpieczenie osuwiska na ul. Łychów w Bochni. Na początku marca Bochnia otrzymała promesę...