R e k l a m a

Prawie 4 mln zł środków zewnętrznych trafi do Powiatu Bocheńskiego

-

Powiat Bocheński pozyskał środki zewnętrzne na prace związane z zabezpieczaniem kilku osuwisk.

Ustabilizowane zostanie osuwisko w Łomnej, co jest niezwykle istotne, dla użytkowników drogi Nowy Wiśnicz – Chronów. Powstanie także dokumentacja projektowa związana z zabezpieczeniem osuwiska w Kierlikówce i Stradomce a także dokumentacja geologiczno-inżynierska na zabezpieczenie osuwiska w Bełdnie.

– Cały czas staramy się skutecznie wykorzystywać szansę na pozyskanie środków zewnętrznych co pozwala nam na zwiększenie ilości inwestycji drogowych realizowanych na terenie Powiatu Bocheńskiego. Nowe oblicze zyskają drogi i osuwiska, co jest dla nas bardzo ważne, bo to właśnie z lokalnych dróg korzystają nasi mieszkańcy – zwraca uwagę Adam Korta, starosta bocheński.

Na realizację tych działań Powiat Bocheński otrzymał dotację w wysokości 3,756 miliona złotych. Warto zaznaczyć, że Wojewoda przyznał dotacje 12 podmiotom na łączną kwotę ponad 8 mln. złotych, z czego prawie 47% środków trafiła do Powiatu Bocheńskiego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc