R e k l a m a

Powiat Bocheński pozyskał środki na usuwanie skutków osuwisk

-

Południowa część powiatu bocheńskiego, ze względu na swoje ukształtowanie terenu i budowę geologiczną, to obszary o dużej liczbie osuwisk. – Dzięki pozyskanemu przez powiat bocheński dofinansowaniu rządowemu będzie możliwość odbudowania zniszczonej infrastruktury – poinformowały służby prasowe starostwa.

Umowę na dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim Janem Krzysztofem Klęczarem podpisali starosta bocheński Adam Korta i wicestarosta Ryszard Drożdżak. Powiat Bocheński otrzyma 240 tysięcy złotych ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Przyznane dofinansowanie dotyczy opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na osuwiska przy drogach powiatowych w Sobolowie i Kamionnej.

Dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze skuteczniej i szybciej reagować na zagrożenia związane z osuwiskami. To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy infrastruktury w naszym powiecie – wyjaśnia Adam Korta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc