R e k l a m a

Bochnia. Dotacje dla klubów sportowych przyznane. Kto ile dostał?

-

Burmistrz Miasta Bochnia rozdzielił dotacje dla klubów sportowych na poprawę warunków uprawiania sportu przez ich zawodników w 2020 roku. Najwięcej otrzymały BKS, TS MOSiR oraz BSF.

W oparciu o wnioski złożone w ramach ogłoszonego naboru w okresie od 13 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. dotacje na realizację projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu otrzymały wszystkie wnioskujące kluby:

  1. Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia – na realizację projektu pn. „Szkolenie zawodników i rozgrywki ligowe piłki ręcznej mężczyzn oraz koszykówki kobiet w Bochni w 2020 r.” w wysokości 105 000 zł (sto pięć tysięcy złotych);
  2. Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF – na realizację projektu pn. „Futsalowe Mistrzostwo” w wysokości 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych);
  3. Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłkarskie Bochnia – na realizację projektu pn. „Szkolenie i rozgrywki ligowe drużyny młodzików MSP Bochnia” w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych);
  4. Sportowy Klub Taneczny „REGIS” – na realizację projektu pn. „Organizacja rocznego programu szkoleniowego dla zawodników Sportowego Klubu Tanecznego REGIS” w wysokości 4 000 zł (cztery tysiące złotych);
  5. Stowarzyszenie FIGHTMAN – na realizację projektu pn. „Działalność Stowarzyszenia FIGHTMAN w roku 2020” w wysokości 4 000 zł (cztery tysiące złotych);
  6. Stowarzyszenie Bocheński Klub Sportowy – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników w mieście i propagowanie tej dyscypliny wśród mieszkańców” w wysokości 145 000 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych);
  7. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko PROMIEŃ w Bochni – na realizację projektu pn. „Profesjonalizacja strzelectwa sportowego w Bochni” w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy złotych);
  8. LOK – Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania sportu dla członków Salt Runners Bochnia” w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy złotych);
  9. Stowarzyszenie Aktywnych „SPRINT” – na realizację projektu pn. „Poprawa jakości szkolenia i uprawiania sportu dla członków klubu kolarskiego” w wysokości 4 000 zł (cztery tysiące złotych);

Środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy w 2020 roku zostały w całości rozdysponowane.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia