R e k l a m a

Pieniądze na remonty i budowę boisk w powiecie bocheńskim i brzeskim

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej ponad stu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa...

Bochnia. Dotacje dla klubów sportowych przyznane. Kto ile dostał?

Burmistrz Miasta Bochnia rozdzielił dotacje dla klubów sportowych na poprawę warunków uprawiania sportu przez ich zawodników w 2020 roku. Najwięcej otrzymały BKS, TS MOSiR oraz BSF. W oparciu ...

Powiat: 88 tysięcy złotych na kulturę, sport i turystykę

Prawie 88 tysiące złotych dofinansowania przyznał Zarząd Powiatu w Bochni w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu bocheńskiego w zakresie kultury, turystyki...