R e k l a m a

Pieniądze na remonty i budowę boisk w powiecie bocheńskim i brzeskim

-

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej ponad stu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa – MIRS”. Dzięki środkom w łącznej wysokości 12 mln zł w 2022 roku w Małopolsce zostanie zrealizowanych 111 zadań – w tym także na terenie gmin powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

W regionie powstaną m.in. nowe boiska sportowe, wielofunkcyjne i mini boiska, bieżnie, korty, tory rowerowe i rampy, strefy rekreacji i aktywności sportowej, siłownie plenerowe, czy place zabaw. Istniejące obiekty sportowe zostaną natomiast zmodernizowane oraz doposażone w nowoczesny sprzęt.

Poniżej podano wysokości przyznanych dotacji:

Powiat bocheński

Miasto Bochnia

Wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Miejskim Centrum Dzieci i Młodzieży „OCHRONKA” – 90 tys. zł

Gmina Bochnia

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Damienicach – 149 tys. zł

Gmina Łapanów

Budowa mini boiska do koszykówki i siatkówki

Gmina Nowy Wiśnicz

Budowa mini boiska do koszykówki i siatkówki – 118 tys. zł

Gmina Rzezawa

Rewitalizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Bratucicach – 149 tys. zł

Gmina Żegocina

Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej – 149 tys. zł

Powiat brzeski

Gmina Czchów

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa – 29 tys. zł

Gmina Iwkowa

Modernizacja obiektów sportowych – przebudowa i rozbudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wojakowa – 250 tys. zł

Gmina Szczurowa

Budowa strefy rekreacji w miejscowości Wrzępia – 28 tys. zł

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia