R e k l a m a

Reaktor B7 ma pytania do burmistrza – LIST OTWARTY ws. uchwały krajobrazowej

-

Członkowie stowarzyszenia ReaktorB7, które było mocno zaangażowane w opracowanie zapisów uchwały krajobrazowej dla Bochni przypominają, że prawo to zostało przyjęte prawie dwa lata temu. – Warto zastanowić się, w jaki sposób uchwała krajobrazowa została wdrożona w mieście i jakie działania w tym zakresie podjęły jednostki podległe Burmistrzowi Miasta Bochni – napisali w liście otwartym skierowanym do Stefana Kolawińskiego.

W Bochnianin.pl publikujemy dziś także felieton Leszka Stabrawy, członka stowarzyszenia ReaktorB7, który m.in. ocenia: – Do efektywności działania uchwały nie przyczyniły się władze miasta, których statutowym wszak obowiązkiem jest wdrażanie i realizacja prawa miejscowego. (…) Co więcej, władze miejskie wydają się nie widzieć oczywistych przypadków łamania uchwały krajobrazowej, nie mówiąc o przeciwdziałaniu. Cały felieton TUTAJ.

Pełna treść listu otwarte poniżej (pogrubienia od redakcji):

LIST OTWARTY

Burmistrz Miasta Bochni
Stefan Kolawiński

Szanowny Panie Burmistrzu,

    Członkowie Stowarzyszenia Reaktor B7 odnotowali wypowiedź zastępcy burmistrza miasta Bochni, p. Gustawa Korty, który odpowiadając na pytanie, zadane podczas sesji Rady Miasta wskazał, że Urząd Miasta Bochni nie planuje przygotować podręcznika dobrych praktyk do uchwały krajobrazowej. Jednym z argumentów przytoczonych w wypowiedzi, przemawiającym za odstąpieniem od przygotowania podręcznika, był pogląd, iż „taki podręcznik byłby nawet kłopotem dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy musieliby się do tego dostosowywać”. [czytaj TUTAJ] Biorąc pod uwagę, że uchwała krajobrazowa to prawo lokalne, mające usystematyzować i ujednolicać wygląd miasta w kontekście jego warstwy wizualnej, taka argumentacja może zostać uznana za nietrafioną. Przytoczona wyżej wypowiedź Pana burmistrza Korty była tym bardziej zaskakująca, że nieco ponad pół roku wcześniej, w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie cyklu „Ćwiczenia z patrzenia” Pan burmistrz Korta bardzo pozytywnie wypowiadał się na temat pomysłu opracowania rzeczonego podręcznika, zapewniając publicznie, iż celem magistratu jest przede wszystkim informacja i edukacja, tak by „wszyscy zrozumieli, że to nasze wspólne miasto”. [zobacz TUTAJ]

Przypomnieć wypada, że Stowarzyszenie Reaktor B7 było podmiotem mocno wspierającym uchwalenie w Bochni prawa, które miało regulować większość kwestii związanych z wizualną stroną naszego miasta. U źródeł tej inicjatywy stało przekonanie, że uporządkowana strona plastyczno-wizualna miasta w istotny sposób wpłynie na jego postrzeganie zarówno przez mieszkańców jak i turystów. Miasto, które może pochwalić się „czystą formą” przestrzeni publicznych, ulic, zabudowań, placów czy osiedli, odbierane jest jako witalne, zadbane, dobrze zarządzane. To pozytywnie wpływa zarówno na jego mieszkańców, korzystających na co dzień z tychże publicznych przestrzeni jak i na turystów, którzy je chętniej odwiedzają. Ponadto, panujący nieład w przestrzeni reklamowej w mieście był dojmujący, wymagający natychmiastowego działania.

Minęło 20 miesięcy od wejścia w życie bocheńskiej uchwały krajobrazowej i osiem miesięcy od końca rocznego okresu przejściowego, który dawał możliwość spokojnego dostosowania umieszczanych reklam, witryn czy szyldów do zapisów uchwały. Jest to czas, kiedy warto zastanowić się, w jaki sposób uchwała krajobrazowa została wdrożona w mieście i jakie działania w tym zakresie podjęły jednostki podległe Burmistrzowi Miasta Bochni. W związku z tym, w trybie dostępu do informacji publicznej, bardzo prosimy o udzielenie szczegółowych informacji w poniższych kwestiach:

  • Czy rozpoznano i skatalogowano stan budynków na obszarze miasta pod kątem realizacji zapisów uchwały krajobrazowej?
  • Czy zorganizowano szkolenia i spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, drukarni i agencji reklamowych dotyczących dostosowania reklamy zewnętrznej do zapisów uchwały krajobrazowej? Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, kiedy, gdzie , w jakiej formule i kto wziął w nich udział?
  • Jaki jest zakres doradztwa w kwestii projektów reklam spełniających zapisy uchwały krajobrazowej zapewnianego przez Urząd Miasta Bochni?
  • Czy w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Bochni powołani zostali pracownicy, których zadaniem jest wdrażanie i egzekwowanie przepisów zawartych w uchwale krajobrazowej? Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, proszę o wskazanie tych osób z imienia oraz nazwiska z jednoczesnym wskazaniem zakresu obowiązków dotyczących ww. zakresu zadań.
  • Czy zaniechanie stworzenia „przewodnik po uchwale krajobrazowej” jest decyzją ostateczną oraz kto jest odpowiedzialny za podjęcie takiej decyzji?
  • Czy Rada Miasta Bochnia określiła wysokość stawek opłaty reklamowej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, proszę o wskazanie tych stawek.
  • Jaki jest stopień realizacji uchwały krajobrazowej w ramach nieruchomości stanowiących własność miasta względem stanu z 31 marca 2018 roku?

Nasze pytania proszę potraktować jako wyraz głębokiej troski o miasto i sygnał zaniepokojenia związanego z brakiem zauważalnej aktywności struktur podległych Burmistrzowi Miasta Bochni w zakresie wdrażania i egzekwowania prawa lokalnego. Ze swej strony deklarujemy wolę pełnej współpracy i pomocy w zakresie realizacji zadań zawartych w uchwale krajobrazowej. Bochnia wszak, to nasza wspólna duma i wspólny obiekt dbałości.

Stowarzyszenie Reaktor B7

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia