R e k l a m a

Budowa w Trzcianie: Ukraińcy bez zezwoleń na pracę

-

5 obywateli Ukrainy, którzy wykonywali nielegalnie prace budowlane na terenie powiatu bocheńskiego zostało zobowiązanych do opuszczenia naszego kraju. Przedsiębiorcy, który ich zatrudnił „na czarno”, grozi kara grzywny.

Kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Tarnowie wykazała, że cudzoziemcy nie posiadają wymaganych przepisami zezwoleń na wykonywanie pracy w Polsce.

Obcokrajowcy zostali skontrolowani w trakcie wykonywania prac remontowo-budowlanych, w budynku użyteczności publicznej, na terenie gminy Trzciana.

Pięciu mężczyzn w wieku od 30 do 53 lat otrzymało decyzje administracyjne zobowiązujące do opuszczenia RP w terminie do 30 dni. Ponadto cudzoziemcy zostali objęci rocznym zakazem ponownego wjazdu do Polski oraz wszystkich krajów strefy Schengen.

Wobec nieuczciwego pracodawcy, który powierzył nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom, skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Grozi mu kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc