R e k l a m a

Bochnia. O koronawirusie podczas ogłoszeń parafialnych

-

– W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa zwracajmy szczególną uwagę na zachowywanie podstawowych zasad higieny, które zaleca w swoim komunikacie Ministerstwo Zdrowia – uczulano w ogłoszeniach parafialnych podczas niedzielnych mszy w Bazylice Św. Mikołaja w Bochni.

– Przy okazji informujemy, że my, kapłani, przystępując do sprawowania Mszy św. i udzielania Komunii św., stosujemy dezynfekcję dłoni przy użyciu profesjonalnych środków dezynfekujących (takich, jak używane w szpitalach) – dodawali duchowni.

List ministra zdrowia Episkopat Polski przekazał w piątek do wszystkich diecezji w Polsce z prośbą o rozpowszechnienie wśród wiernych. Rzecznik Episkopatu podkreślił, że list należy odczytać w ramach ogłoszeń podczas mszy oraz opublikować na stronach internetowych diecezji i parafii.

Modlitwa o oddalenie niebezpieczeństwa koronawirusa

Tymczasem obradująca na Jasnej Górze Komisja Maryjna Episkopatu Polski przypomina, że w chwilach poważnego zagrożenia, także z powodu rozmaitych epidemii, wierzący posługiwali się suplikacjami, czyli uroczystą modlitwą błagalną, aby „prosić miłosiernego Boga o wyzwolenie od grożącego niebezpieczeństwa”.

– Znajdując się po raz kolejny w sytuacji zagrożenia z powodu „koronawirusa”, zachęcamy do błagania Boga – przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętych – do podjęcia modlitwy błagalnej o oddalenie od nas kolejnego niebezpieczeństwa – przekazano w oficjalnym komunikacie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc