R e k l a m a

Bochnia. Ruszyły kolejne prace na ul. Wiśnickiej. Będą dwa lewoskręty

-

Kilka dni temu rozpoczęła się modernizacja fragmentu ul. Wiśnickiej w Bochni w rejonie ul. Witosa i ul. Strzeleckiej. Na tych dwóch skrzyżowaniach zostaną wykonane lewoskręty. Prace powinny zakończyć się na przełomie lipca i sierpnia.

Prace wykonywane są na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ulica Wiśnicka jest drogą wojewódzką) i jest to jeden z wielu etapów zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 965 Zielona – Limanowa”.

Roboty drogowe prowadzone będą z zachowaniem przejezdności w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965. W czasie realizacji robót związanych z poszerzeniem korpusu drogi oraz robót bitumicznych ruch pojazdów prowadzony będzie wahadłowo ze sterowaniem ręcznym w czasie dnia i sygnalizacją świetlną a czasie nocy – poinformował Dawid Gleń, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Jaki jest zakres prac?

Zakres prac obejmuje:

 • budowę pasa do lewoskrętu z ul. Wiśnickiej w ul. Witosa;
 • budowę pasa do lewoskrętu z ul. Wiśnickiej w ul. Strzelecką;
 • korektę wyłukowania na skrzyżowaniu ul. Wiśnickiej z ul. Rydla (utworzenie łuku o promieniu 8 m umożliwiającego dogodne i jednorodne wykonanie prawoskrętu w ul. Rydla);
 • rozbudowę zatoki autobusowej lewostronnej pomiędzy ul. Witosa a Strzelecką, wraz z budową peronu przystankowego i odcinkiem chodnika komunikującym z ul. Witosa;
 • rozbudowę zatoki autobusowej prawostronnej za ul. Strzelecką, wraz z budową peronu przystankowego i skomunikowaniem odcinkiem chodnika z ul. Strzelecką;
 • rozbudowę zatoki autobusowej lewostronnej przed skrzyżowaniem z ul. Rydla, wraz z budową peronu przystankowego i odcinkiem chodnika komunikującym z DG 580131K;
 • budowę przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań;
 • budowę oświetlenia ulicznego na całym zakresie przedmiotowego odcinka;
 • przebudowę nawierzchni jezdni na całym zakresie przedmiotowego odcinka;
 • odtworzenie nawierzchni istniejących zjazdów;
 • budowę odwodnienia drogi.

Prace potrwają co najmniej pięć miesięcy. – Planuje się zakończenie tej inwestycji na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku – przekazał Dawid Gleń.

Ronda nie będzie

W grudniu w tekście „Mieszkańcy chcą walczyć o rondo na skrzyżowaniu ul. Wiśnickiej i Strzeleckiej” informowaliśmy o staraniach zarządu osiedla Dołuszyce, aby na skrzyżowaniu ul. Wiśnickiej i Strzeleckiej powstało rondo. Rozpoczęcie prac nie pozostawia złudzeń – ronda (przynajmniej w najbliższej przyszłości) nie będzie.

Rzecznik Dawid Gleń potwierdził, że do ZDW w Krakowie dotarło pismo od zarządu os. Dołuszyce w tej sprawie. W odpowiedzi ZDW udzielił stronom pisemnej informacji, w której wyjaśniono, że „wybór konkretnego typu skrzyżowania poprzedzony został przeprowadzeniem szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej z uwzględnieniem obowiązujących uwarunkowań prawnych (np. możliwości pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz minimalizacji zajętości działek prywatnych)”.

„W analizie technicznej oprócz poprawy bezpieczeństwa ruchu w szczególności analizowane było występujące oraz prognozowane natężenie ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu wraz z jego strukturą kierunkową oraz sprawdzeniem wymaganych warunków przepustowości. Jednostka projektowa (firma IVIA Sp. z o.o.) wykonująca przedmiotową koncepcję, po dokonaniu analizy wielokryterialnej jako wariant preferowany wskazała skrzyżowanie z lewoskrętem na drodze wojewódzkiej nr 965, który został pozytywnie zaopiniowany przez zainteresowane strony” – odpowiedział Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

„Realizowany obecnie zakres rozbudowy DW 965 oparty na pozyskanej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach i Projekcie Koncepcyjnym obejmuje na przedmiotowym skrzyżowaniu budowę pasa do lewoskrętu. Zadanie to uzyskało w lutym 2020 roku Decyzję ZRID” – dodał ZDW w Krakowie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia