R e k l a m a

Bochnia. „GK”: Uchwała śmieciowa zgodna z prawem, ale szef RIO ma wątpliwości co do ugody z konsorcjum

Przegląd prasy

-

Jak podaje „Gazeta Krakowska”, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie stwierdziła, że uchwała w sprawie nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych w Bochni jest zgodna z prawem. Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności uchwały wystąpili radni z klubu „Bocheńska Wspólnota Samorządowa”. Prezes RIO Mirosław Legutko ma jednak wątpliwości dotyczące ugody sądowej, którą Bochnia zawarła z konsorcjum odbierającym odpady.

– „Możliwe, że mamy tu do czynienia z niegospodarnością. RIO nie ma jednak kompetencji, aby badać tę sprawę. Być może powinna jej się przyjrzeć Najwyższa Izba Kontroli lub prokuratura” – powiedział „Gazecie Krakowskiej” Mirosław Legutko, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Bochnia ma obowiązującą do końca 2020 roku umowę na odbiór odpadów komunalnych z konsorcjum BZUK – Ekombud. Z powodu drastycznie rosnących kosztów (m.in. na tzw. RIPOK-ach, czyli Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych) konsorcjum wystąpiło o renegocjację umowy. Po zawarciu ugody, urzędnicy wystąpili do rady miasta o podwyższenie stawek, aby system się bilansował.

O stwierdzenie nieważności uchwały, którą głosowano w styczniu br., zwrócili się radni klubu „Bocheńska Wspólnota Samorządowa”. O ich kroku pisaliśmy w tekście „Trzech radnych chce unieważnienia podwyżki opłat za śmieci. Napisali do RIO”.

W rozmowie z „Gazetą Krakowską” radny Jerzy Lysy przyznał, że nie zamierza składać w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury. – „RIO i prokuratura przerzucają się w takich wypadkach zakresem kompetencji, a w rezultacie nic z tego nie wynika. Myślę, że szkoda na to czasu, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy mamy na głowie dużo poważniejszy problem, jakim jest pandemia. Jeżeli władza samorządowa działa ewidentnie na niekorzyść obywateli, to powinni ocenić to sami wyborcy” – powiedział Jerzy Lysy.

Przypomnijmy: od 1 marca 2020 r. w Bochni obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów. Miesięczna opłata za śmieci segregowane od jednego mieszkańca wynosi 24 zł. Kara za niesegregowanie wynosi 48 zł. Obowiązujące poprzednio stawki wynosiły 14 zł za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane. O podwyżce pisaliśmy tutaj: „Od marca po 24 zł od osoby za odbiór odpadów”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia