R e k l a m a

Robert Dudek mianowany szefem policji w Dąbrowie Tarnowskiej

-

W poniedziałek 25 lutego mł. insp. Robert Dudek, dotychczasowy zastępca komendanta powiatowego policji w Bochni, został uroczyście wprowadzony w obowiązki na nowym stanowisku: został szefem policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podczas uroczystości mł. insp. Robert Dudek otrzymał z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego rozkaz o powierzeniu obowiązków jako symbol rozpoczęcia pełnienia służby na terenie powiatu dąbrowskiego.

Robert Dudek zastąpił na tym stanowisku Mirosława Stracha, który – jak informowaliśmy – został komendantem policji w Wieliczce (czytaj TUTAJ).

Mł. insp. Robert Dudek jest absolwentem Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Elektrycznej. Pracę w Policji rozpoczął w 1991 r. jako Policjant Komisariatu Policji XIII w Krakowie w Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej.

Od 1993 pełnił służbę jako asystent, a następnie specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji w Bochni.

W kwietniu 2003 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Bochni i przez wiele lat z funkcją tą łączył zadania Oficera Prasowego bocheńskiej Policji.

Zgodnie z rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie od dnia 18 kwietnia 2017 roku pełnił obowiązki, a w dniu 2 października 2017 r. został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bochni.

W trakcie służby mł. insp. Robert Dudek ukończył szereg kursów zawodowych i specjalistycznych m.in.: studium podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 1996 roku, kurs dla oficerów prasowych w Szkole Policji w Słupsku i kursu managerski w Szkole Policji w Pile w 2003 roku, a także kurs zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 2013 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc