R e k l a m a

Bochnia. Całkowite otwarcie targowiska przy ul. Partyzantów

-

W związku z łagodzeniem obostrzeń dotyczących pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 burmistrz Bochni Stefan Kolawiński zdecydował o całkowitym otwarciu targowiska „Mój Rynek” przy ul. Partyzantów.

Zarówno handlujący jak i klienci targowiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, szczegółowo wskazujących jak powinny wyglądać zachowania osób przebywających na targowiskach i bazarach.

Dlatego też osoby korzystające z targowiska powinny m.in.

  • stosować właściwą higienę rąk,
  • stosować higienę kaszlu i oddychania (zakrycie ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty lub innego zabezpieczenia),
  • stosować zasady bezpieczeństwa żywności (restrykcyjnie i z pełną świadomością),
  • ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,
  • zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 2 metry).

Na terenie targowiska mogą przebywać 4 osoby na jednym stanowisku prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących obsługę.

Najbliższy dzień targowy przypada na czwartek 7 maja.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc