R e k l a m a

Ponad 200 osób podpisało petycję o zaprzestanie koszenia traw w Bochni

-

229 osób podpisało petycję do burmistrza Bochni o ograniczenie koszenia trawników oraz o zmianę modelu zarządzania zielenią na bardziej proekologiczny i tańszy. Ireneusz Cichy, autor petycji, zapowiedział na poniedziałek złożenie jej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Bochnia.

Petycja pojawiła się w internecie pod koniec kwietnia. Pisaliśmy już o tej inicjatywie TUTAJ.

W apelu chodzi o pilne podjęcie kroków dla zmniejszenia liczby koszeń w mieście w bieżącym roku i w następnych latach. W petycji zwrócono uwagę, że zbyt częste i niskie koszenie traw sprzyja wysychaniu roślinności: – „Nisko skoszona trawa wystawiona na żar słońca praktycznie nie ma szansy na przetrwanie, czego efektem jest degradacja terenów zieleni”.

Podniesiono również kwestię ochrony bioróżnorodności (m.in. pszczół, zatrzymywanie wilgoci, zachowanie estetycznego wyglądu miejskiej zieleni, ochrona owadów, ssaków i ptaków), a także wysokich kosztów częstego koszenia. W petycji pojawiła się informacja, że zgodnie z porozumieniem zawartym w 2018 r. BZUK powinien kosić trawę w mieście 5 razy w okresie od 15 marca do 15 listopada.

Według autorów petycji koszenia traw powinny odbywać się „maksymalnie dwa razy do roku, w sprzyjających warunkach klimatycznych, w odpowiedniej dla traw wysokości i przy użyciu kosiarki rotacyjnej a nie podkaszarek”.

Link do petycji TUTAJ, a pełna treść poniżej.


PETYCJA
„O zaprzestanie koszenia trawników w Bochni oraz zmianę modelu zarządzania miejską zielenią”

Zmieniający się klimat, susza (kseryzacja), toksyzacja środowiska, dla roślin egzystujących w warunkach miejskich to poważne zagrożenie, a przed miastami i ich mieszkańcami to nowe wyzwania.

Trawy i cała roślinność, pozbawiana odpowiedniego nawodnienia i pielęgnacji wysychają. W środowisku, najprościej mówiąc brakuje wody. Sporo starszych drzew, młode nasadzenia oraz krzewy na terenach miasta nie są w stanie sobie poradzić z powodu obniżających się wód gruntowych i z braku opadów. Sposobem na poprawę retencji i zatrzymanie wody w glebie jest właśnie ograniczenie koszenia trawników. Na taki sposób pozyskiwania wody opadowej decyduje się wiele miast nie tylko w Polsce. Zamiana betonu na łąki kwietne, ograniczenia koszeń i wprowadzenie nowoczesnego i proekologicznego modelu zarządzania miejską przyrodą to inwestycja w bezpieczną przyszłość miasta.

W Bochni największy problem jest na terenach zieleńców osiedlowych. Trawa najczęściej już podczas pierwszego koszenia jest wykaszana do samego gruntu i zazwyczaj zanim zdąży się wysiać, czyli nie jest ona w stanie się zregenerować i wzmocnić, a taki sposób wykaszania jest dla niej niszczący. Reszty dopełnia palące słońce, które najzwyczajniej wypala trawę. W takich warunkach mogą jedynie przetrwać chwasty, które po wykoszeniu zaczynają się rozrastać i dominować w środowisku.

Skoszone trawniki przyspieszają proces parowania wody i niejednokrotnie stają się pustynnymi placami, których dodatkowe i częste koszenie (często już tylko resztek traw), wznieca tumany kurzu, pogarszając jakość powietrza. Nisko skoszona trawa wystawiona na żar słońca praktycznie nie ma szansy na przetrwanie, czego efektem jest degradacja zieleni. Przypomnę, że nisko przycięty trawnik słabo zatrzymuje wodę, która spływa po nim prawie jak po asfalcie. Wyższa trawa poprawia retencję i to na dużą skalę. Spowalnia spływ powierzchniowy, a więc zapobiega zalaniom. Co więcej, sam fakt utrzymania wilgoci w glebie pomaga przetrwać podczas suszy innym organizmom. Ograniczając koszenie, każda zbawienna kropla deszczu jest w stanie pomóc przyrodzie przetrwać w ekstremalnym momencie suszy.

Apelujemy do Pana,
o pilne podjęcie kroków dla zmniejszenia ilości koszeń trawników w mieście w sezonie 2020 i w następnych latach. Systematyczne i zbyt częste koszenia terenów zielonych powodują straty środowiskowe i niszczenie różnorodności biologicznej. Zmniejszenie częstotliwości koszeń powinno dotyczyć całego miasta, a celem jest ochrona bioróżnorodności, w tym pszczół oraz zatrzymanie wilgoci w glebie. Zbyt częste koszone trawniki i przydrożne skwerki, szczególnie podczas suszy, coraz częściej nie mają szansy na ponowny wzrost. Zbyt niskie i częste strzyżenie krzewów i żywopłotów pozbawia cienia, a ptactwo miejskie możliwości bytowania i zakładania gniazd.

Koszenia traw powinny odbywać się maksymalnie dwa razy do roku, w sprzyjających do tego warunkach klimatycznych, w odpowiedniej dla traw wysokości, z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na migrujące w trawie drobne ssaki i przy użyciu kosiarki, a nie kosy spalinowej, która bez odpowiedniej regulacji wysokości wycina trawę do samej gleby. Obecny model zarządzani zielenią jest destrukcyjny dla miejskiego środowiska, a maniera wpisywania do umów z wykonawcami liczby koszeń to archaiczny sposób myślenia o otoczeniu.

Według danych Fundacji Łąka na koszenie w Polsce wydaje się 350 mln zł. Jedna kosiarka przez godzinę wytwarza tyle spalin co 11 samochodów. W Bochni koszty utrzymania zieleni od wielu lat rosną, a trawę zgodnie z Pana porozumieniem zawartym w 2018 r. z BZUK powinno się kosić 5 razy od kwietnia do listopada. Taka częstotliwość koszenia przy obecnych suszach jest nieodpowiedzialna zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym. Koszt brutto utrzymania zieleni w roku 2019 wyniósł 1 494 260,90 zł, a dla porównania w roku 2013 686 119,90 brutto.

Razem z 229 osobami podpisanymi pod petycją, apeluję o wprowadzenie ograniczeń koszenia oraz wypracowanie korzystnej dla miasta i mieszkańców polityki zarządzania zielenią. Jeden krok z Pana strony w stronę zrównoważonego rozwoju uwzględniającego ochronę miejskiej przyrody, może być przykładem dla innych.

Trawa niekoszona, rosnąca swobodnie:

  • Utrzymuje wilgoć i zapobiega erozji gleby;
  • Obniża temperaturę podłoża, co jest istotne zwłaszcza w mieście, w sąsiedztwie dużej ilości asfaltu i betonu;
  • Produkuje tlen i pomaga oczyszczać powietrze – wyłapuje pyły i tłumi hałas;
  • Może być zamieszkana przez rozmaite gatunki owadów pożytecznych dla utrzymania; bioróżnorodności w miastach i na działkach, które szczególnie ucierpią wskutek suszy.

Rezygnacja z czysto estetycznych wyborów przystrzyżonych trawników w mieście może przynieść korzyści ekologiczne dla nas wszystkich.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia