Czy straż miejska wróci do swoich zadań? Samorządowcy apelują do ministra

-

Na polecenia wojewodów oraz zgodnie ze wskazaniami policji, od 1 kwietnia działalność straży miejskich została ograniczona do wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Tak jest także w Bochni. Samorządowcy z całej Polski zwracają uwagę, że czas to zmienić.

Unia Metropolii Polskich wystosowała apel do Mariusza Kamińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne przywrócenie normalnych zasad funkcjonowania straży miejskich.

– Zadania wynikające z poleceń wojewodów zahamowały realizację codziennych obowiązków Straży Miejskich, dla których zostały powołane – czytamy w apelu. – Niewłaściwe parkowanie tamujące ruch w mieście, spalanie śmieci w domowych piecach, wypalanie traw, czuwanie nad przestrzeganiem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wsparcie instytucji miejskich w zakresie zwalczania przemocy domowej, to tylko niektóre z ważnych obszarów działania Straży Miejskich. Wymagają one aktywności tych jednostek mimo, że nie są bezpośrednio związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Samorządowcy zwracają uwagę, że wprowadzanie w kraju kolejnych kroków „odmrażania” gospodarki zwiększyło lawinowo liczbę zgłoszeń o interwencje straży miejskich, w obszarach ich kompetencji. – Niestety, z powodu poleceń wojewodów działania te, są w znacznym stopniu ograniczone. Taki stan wzbudza niezadowolenie mieszkańców i ich skargi na opieszałość działania służb.

– W związku z powyższym apelujemy do pana ministra o jak najszybsze uchylenie poleceń wojewodów z dnia 31 marca – kończy swój apel Unia Metropolii Polskich.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X